Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2001

Dubbla styrkan – halva vikten

Brottsförebyggande arbete på Chalmers? Javisst, när det gällermöbeldesign.På möbelmässan i Älvsjö visas ett spännande projekt, där experter inomolika professioner samverkar. Genom att använda en avancerad datormodellkan man gemensamt direkt analysera svaga punkter i en möbel ochvisualisera resultatet i 3D-format.

Innovative design är en nystartad avdelning på Chalmers, där det arbetas
kreativt och nyskapande i olika studior tillsammans med företag och
organisationer. En av dem sysslar just med möbler, och för att snabbt
komma igång startades pilotprojektet “dubbla styrkan – halva vikten”.
Målet är att utifrån en befintlig stol, tillverkad på 1980-talet, lyckas
göra en lättare konstruktion som samtidigt skulle tåla mer.

– Vi ville pröva att verkligen samarbeta över yrkesgränserna, designers
och konstruktörer men även till exempel ingenjörer som är experter på
hållfasthet, säger Ulf Janson, forskare på Chalmers tekniska högskola
inom form och teknik.

Ett hjälpmedel i utvecklingen av designprocessen blev nya
datorsimuleringsmodeller som används för att se var de svaga punkterna
finns i en möbelkonstruktion och för avancerad provning av den. Det
handlar om att gå igenom samtliga rörelsemönster som exempelvis en stol
kan utsättas för, hur och var den lättast deformerar. Om lasten också
tas med så kan man räkna ut spänningsmönstret.
– Genom att visualisera konstruktionen tredimensionellt så kan man sitta
sida vid sida och lösa problem eller direkt i modellen testa olika
lösningar, istället för att bolla dem vidare som i en stafett.

En punkt som alltid är en utmaning i en möbelkonstruktion är
“knutpunkterna” – mellan olika vinklar eller material. Unikt för
projektet är att datormodellerna också visar vilken riktning
spänningarna har i träkonstruktioner.
– Såvitt jag vet har ingen annan heller arbetat med att analysera
spänningarna som uppstår i mötet mellan olika material, som ju i sig har
olika materialegenskaper, säger Ulf Janson.

Metoden att arbeta med en datorbaserad strukturmekanisk analys har klara
fördelar när man ger sig ut på nya och oprövade eller komplexa
konstruktioner. Just möbler är svåra att testa för att de inte är rena
konstruktioner, många krafter samverkar.
Erfarenheterna av projektet är hittills mycket goda och Ulf Janson
berättar att det märks att samarbetet varit vitaliserande.

– Möbeltillverkare och designers är hänförda, säger han.

Projektet visas av deltagare och ställs ut på möbelmässan i Älvsjö,
Stockholm, mellan den
7-11 februari. Ett seminarium hålls den 8 februari, klockan 14.00.
Därefter kommer utställningen att visas i A-husets entréhall på Chalmers
i Göteborg.

Läs mer och se bilder:
www.design.chalmers.se/projects/design_and_material/furniture/

Ytterligare information:
Sofie Hebrand, Informationsavdelningen, Chalmers, tel 031-772 8464

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera