Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 januari 2001

Samverkan vid katastrofer och krig

Att få organisationer med olika kultur, olika system och olika utbildning hos personalen att samverka kan vara svårt. Ännu svårare blir det när situationen dessutom kännetecknas av tidspress och hög risk, som när det gäller naturkatastrofer och krig.

Ändå kan samarbetet just då vara absolut nödvändigt. Räddningstjänsten och militären samarbetade till exempel nyligen vid översvämningarna i Arvika, och tidigare vid en skogsbrand på Gotland. Utomlands har olika insatsenheter också samarbetat i bland annat Bosnien och Kosovo.
Arne Worm är officer, verksam vid FOI (f d FOA) samt vid avdelningen för industriell arbetsvetenskap vid Linköpings universitet. Han har nyligen doktorerat på en avhandling som studerat den här sortens samarbete och hur det kan utvärderas och förbättras.

Arne Worm har bland annat följt flera stora övningar inom räddningstjänsten och försvaret: analyserat data- och radiokommunikationen, studerat foton och observatörsrapporter från övningarna, ställt frågor till deltagarna med mera. Han har också undersökt hur pass väl enkäter om människors arbetsbelastning, tidspress och förmåga att kontrollera sin situation stämmer överens med fysiologiska data som stresshormoner m m. Målet är att nå fram till enkla metoder med vars hjälp man kan “ta pulsen på” en organisation under pågående insatsarbete.

– Vi använder ett stort och ett litet frågebatteri i undersökningarna. Det lilla frågebatteriet tar bara två-tre minuter att besvara. Det skulle all deltagande personal kunna klara av under en paus. När ledningen får in svaren blir det lätt att se var extra stöd måste sättas in, menar Arne Worm.

Han har också utvecklat en ny forskningsinriktning som han kallar aktionsreglering och som hämtat inspiration från både systemteori, beslutsteori, kognitiv systemvetenskap och stressforskning. Dess modeller visar sambanden mellan olika delar av systemet, och gör det möjligt att minska inverkan från felkällor (uttröttade observatörer till exempel) och systemstörningar (vindskiftningar om det gäller en skogsbrand, nya rörelser från fienden om det gäller en militär situation).

Avhandlingen heter On control and interaction in complex distributed systems and environments. Arne Worm disputerar den 18:e januari. Han kan nås på tel 013-37 80 00 eller 070-564 96 51, eller e-post arnwor@lin.foa.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera