Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2001

Svårt ändra normer i mansdominerat yrke

Inom yrken som är dominerade av det ena könet är det svårt att genomjämställdhetsprojekt med så kallade “brytare” åstadkomma en förändring avrådande arbetssätt och normer inom arbetsgruppen.

Det visar Berit Åberg i sin doktorsavhandling i sociologi, som hon
försvarade fredagen den 19 januari kl. 10 i hörsal D, Örebro universitet.
Hon diskuterar där en förklaring till informell arbetsfördelning mellan män
och kvinnor i samma yrken och position och med samma utbildning.
Förklaringen handlar om att kvinnor och män skapar och bekräftar
könsidentitet i yrket och på arbetsplatsen. Yrkets traditionella
könsidentitet upprätthålls inofficiellt av en dominerande grupp på
arbetsplatsen men också av en byråkratisk organisation.
Berit Åberg har studerat ordningspoliser och akutsjuksköterskor och hon har
noterat att en byråkratisk organisation stämmer bättre överens med ett
typiskt manligt sätt att tänka och fungera. En sådan organisation är alltså
mindre stöttande för kvinnor med ett typiskt kvinnligt förhållningssätt.
Dessutom ses oftast män som överordnade kvinnor. Kvinnliga poliser har
alltså svårare att bli accepterade än manliga sjuksköterskor.
En riktig polis är stark, ger rak kommunikation och spelar innebandy. Så
anser många poliser att en polis bör vara – om man hårddrar det. Inom
polisyrket stereotypiseras manligheten medan det marginaliserar kvinnor och
manliga poliser som är annorlunda. Inom polisyrket får män med typisk
manlighet utrymme för identitetsbekräftelse och när kvinnliga poliser
kommer in uppstår könskonflikter, både mellan kvinnor och män och mellan
olika grupper av män. Typisk manlig könsidentiteten upprätthålls inom
ordningspolisen av en dominerande grupp som också kan komma i konflikt med
en liten grupp män som ser på yrket på ett annat sätt.
För kvinnliga akutsjuksköterskor är det svårare att skapa och bekräfta
könsidentitet i sitt yrke dels på grund av den byråkratiska och hierarkiska
organisationen, dels för att kvinnor i allmänhet inte har auktoritet i sin
kvinnlighet i samband med professionaliseringen av yrket. Organisationen
stöttar i stället det typiskt manliga förhållningssättet i vården, nämligen
att vara något distanserad till patienterna, medan det typiskt kvinnliga
omvårdnadstänkandet inte understöds lika mycket. Här är det alltså inte så
svårt för en manlig “brytare” att hitta sin roll som manlig sjuksköterska
som det är för en kvinnlig ordningspolis.

Ny doktorsavhandling:
Berit Åberg: Samarbete på könsblandade arbetsplatser. En könsteoretisk
analys av arbetsdelning mellan kvinnor och män i två yrken:
akutsjuksköterskor och ordningspoliser.

Ytterligare information: Berit Åberg, 019- 30 34 36, berit.aberg@sam.oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera