Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 januari 2001

Förbättrad behandling vid reumatiska sjukdomar

Könshormonet östrogen och stresshormonet kortison förstärker varandrasinflammationshämmande effekter. Dessutom verkar de bägge hormonerna på olikasätt. Resultatet av denna studie kan innebära att kvinnor med reumatiskasjukdomar, t ex ledgångsreumatism, får en mer effektiv behandling.

I framtiden ska man kunna kombinera behandling med östrogen och kortison för
att dämpa den reumatiska inflammationen och samtidigt undvika biverkningar
av kortison.

Ledgångsreumatism drabbar kvinnor mycket oftare än män. Det är känt att
kvinnor med denna sjukdom ofta blir bättre i samband med östrogenbehandling
eller vid förhöjd egen produktion av östrogent hormon som vid graviditet.

Patienter med ledgångsreumatism behandlas ofta med kortison i
inflammationsdämpande syfte. Sådan behandling är dock förenad med
biverkningar i form av benskörhet och åderförkalkning.

Dessa studier är gjorda i djurförsök på möss där forskaren framkallat en
fördröjd överkänslighetsreaktion som i hög grad påminner om den inflammation
man ser i den drabbade leden vid ledgångsreumatism. För att kunna avgöra
vilken typ av celler som påverkas av respektive hormon har immundefekta möss
utnyttjats, möss som saknar vissa fungerande vita blodkroppar.

I försöken har mössen behandlats med östrogen och/eller kortison. Resultaten
visar att de båda hormonerna påverkar olika celltyper i sin hämmande effekt
på överkänslighetsinflammation och dessutom att de båda hormonerna
förstärker varandras effekter. Fortfarande vet man inte via vilka celler
eller vilka mekanismer som de båda steroidhormonerna östrogen och kortison
påverkar inflammation.

Leg läkare Maria Taube, tel 031-342 47 70, mobil 0709-20 60 90 fax 031-82 67
91
e-post Maria.Taube@immuno.gu.se

Handledare Hans Carlsten, tel 031-342 40 17
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet,
Institutionen för medicinsk
mikrobiologi och immunologi, avd för reumatologi.
Avhandlingens titel: Immunomodulatory properties of steroid hormones
Avhandlingen försvarades onsdagen den 20 december 2000

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera