Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2001

Möjliga orsaker till hjärtskada vid operation kartlagda

Alla typer av öppna hjärtoperationer, som kräver att hjärtat stannas,innebär en stor risk för att det uppstår en hjärtmuskelskada.I tidigare studier har man misstänkt att hjärtmuskelskador vid kirurgi ärorsakade av brist på ett par ämnen vilket stör ämnesomsättningen ihjärtmuskelcellen. Det har bekräftats i denna studie.


Möjliga orsaker till hjärtskada vid operation kartlagda

Alla typer av öppna hjärtoperationer, som kräver att hjärtat stannas,
innebär en stor risk för att det uppstår en hjärtmuskelskada.
I tidigare studier har man misstänkt att hjärtmuskelskador vid kirurgi är
orsakade av brist på ett par ämnen vilket stör ämnesomsättningen i
hjärtmuskelcellen. Det har bekräftats i denna studie.

Vid hjärttransplantationer avlider cirka 10 procent av patienterna mycket
tidigt på grund av att det nya hjärtat inte startar som det ska. I tidigare
studier har man haft en misstanke om att hjärtmuskelskadan vid hjärtkirurgi
är orsakad av brist på insulin samt på ämnet a-ketoglutarat i
hjärtmuskelcellen. Studien bekräftar att cellens ämnesomsättning förbättras
efter tillförande av dessa faktorer och därmed minskas risk för
hjärtmuskelskada.

I denna studie fann man också att donatorns ålder och omständigheter under
själva inopererandet av hjärtat är ett par faktorer som påverkar skadan och
överlevnaden på det transplanterade hjärtat.

77 patienter som genomgick kranskärlskirurgi eller hjärttransplantation
ingick i studien. I en första undersökning fick patienterna med
kranskärlskirurgi behandling med a-ketoglutarat, vilket förbättrade
muskelcellens förmåga att utnyttja syrgas. Detta ledde till minskad
hjärtmuskelskada mätt med sedvanlig enzym-diagnostik.

Vid tillskott av större doser insulin än kroppen normalt producerar, kunde
konstateras att hjärtmuskelcellens ämnesomsättning förbättrades, vilket
talar
för att det föreligger en ökad motståndskraft i hjärtmuskeln mot insulin i
samband med hjärtkirurgi. Förändringarna i cellens ämnesomsättning liknar de
vid diabetes.

Det nya hjärtat vid hjärttransplantation uppvisar emellertid inga positiva
effekter av insulin i dessa doser.

Leg läkare Ulf Kjellman, tel 031-342 10 00, fax 031-82 56 40,
e-post ulf.kjellman@hjl.gu.se

Handledare: Rolf Ekroth tel 031-3421000
Avhandling för medicine doktorsexamen vid medicinska fakulteten, Göteborgs
universitet,
Hjärt-lunginstitutionen, avd för kardiologi och thoraxkirurgi.
Avhandlingens titel: Metabolic Intervention During Blood Cardioplegia
Avhandlingen försvarades fredagen den 1 december 2000.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera