Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 januari 2001

Ny behandling läker svåra skallskador

I början av 90-talet introducerades i Lund en ny behandling för svåraskallskador med högt tryck i hjärnan. Det som var mest kontroversiellt varatt man normaliserade blodtrycket hos patienten och på så sätt kunde minskahjärnsvullnaden. Den allmänna behandlingsprincipen under 90-talet i USA ochEuropa var att höja patientens blodtryck för att vara säker på attblodcirkulationen genom hjärnan var tillräcklig. Men genom att höjablodtrycket med hjälp av mediciner kan man åstadkomma en hjärnsvullnad.

Studier av en ny behandling för svåra skallskador visar ett resultat som
också internationellt sett är mycket bra. Av 69 patienter återgick 49 till
arbete eller studier och lever ett helt självständigt liv. Endast sex
patienter dog av sin skallskada.

Den nya behandlingsprincipen modifierades i Göteborg där en studie
genomfördes med 38 svåra fall av skallskador. Resultaten var goda jämfört
med de bästa internationella studierna som var publicerade. Behandlingen har
fortsatt att utvecklas och i Umeå genomfördes under 1998 en studie där man
lagt till ytterligare en medicin som kan förbättra blodcirkulationen i
hjärnan efter svår skallskada.

Svåra skallskador orsakas framför allt av trafikolyckor. En skallskada
definieras som svår då man efter olyckan är medvetslös på grund av sin
skallskada. En svår skallskada kräver behandling på Neurokirurgisk
intensivvårdsavdelning där man har möjlighet att följa trycket i hjärnan.
Skallskadan ger upphov till en hjärnsvullnad som får till följd att trycket
stiger i hjärnan. Denna tryckstegring försämrar hjärnans blodcirkulation och
leder till ytterligare tryckstegring. Om man inte kan stoppa denna negativa
spiral dör patienten eller får omfattande neurologiska skador.

Leg läkare Silvana Naredi, tel 090-71 37 48 alt 0706-81 49 94, e-post:
silvana.naredi.us@vll.se

Handledare: Elisabeth Edén, Anestesi och Intensivvård, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet,
institutionen för de kirurgiska
disciplinerna, avdelningen för anestesiologi och intensivvård.
Avhandlingens titel: Cerebral Circulation and the Sympathetic Nervous System
in Patients with Traumatic Brain Injury or Subarachnoid Hemorrhage
Avhandlingen försvarades torsdagen den 14 december 2000.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera