Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2000

Umeforskare publicerarnya rön om diabetes

Helena Edlunds forskargrupp vid Umeå universitet publicerar i dagens nummer av den ansedda tidskriften Nature ett viktigt bidrag till förståelsen av hur åldersdiabetes uppkommer.

Patienter som lider av åldersdiabetes (även kallad typ 2-diabetes) har en rad störningar i de insulinproducerande ß-cellerna i bukspottkörteln. Man har hittills inte vetat hur dessa störningar uppstår.

Artikeln i Nature redogör för hur forskarna medvetet har stört en viss signaleringsväg (FGF) i ß-cellerna hos möss. Det visar sig då att sådana möss får alla de störningar i ß-cellens funktion som typ 2-patienterna brukar ha.

Dessa studier öppnar vägen för att förstå sjukdomsmekanismen bakom typ 2-diabetes och mössen kan bli en djurmodell för att utveckla nya typer av behandling.

Alan W. Hart, Nathalie Baeza, Åsa Apelqvist och Helena Edlund: Attenuation of FGF signalling in mouse B-cells leads to diabetes Nature 408: 6814 (14 december 2000).

Samtliga författare finns vid insitutionen för mikrobiologi vid Umeå universitet. Närmare upplysningar: Professor Helena Edlund, 090-785 67 05, 786 67 09 (labb). E-post: helena.edlund@micro.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera