14 december 2000

Skogsbesök fortfarande populärt hos svenskar

Trots att få svenskar plockar bär idag, besöker vi skogen lika ofta som förtjugo år sedan. Men sträckan från bostaden får inte vara för lång. För attfå många besök ska skogen helst finnas inom promenadavstånd. Lisa Hörnstenvid SLU har studerat svenska folkets rekreationsvanor.


Svenskar har fortfarande en nära relation till naturen, men idag används
skogen enbart för rekreation, inte för att plocka bär. Antalet människor
som plockar bär för det egna hushållet har minskat drastiskt. Endast sex
procent i åldersgruppen 35-44 år plockade både blåbär och lingon under
hösten 1997, tjugo år tidigare var siffran 35 procent. Även synen på
urskogar som rekreationsmiljö har förändrats. Fler tycker att urskogar är
en bra rekreationsmiljö, men gruppen är fortfarande liten. Svenskar besöker
emellertid skogen lika ofta och länge idag, och uppskattar samma typ av
skogsmiljö för friluftsliv och rekreation som för tjugo år sedan.

I en ny doktorsavhandling vid SLU beskriver Lisa Hörnsten hur svenskars
relation till naturen har förändrats över en tjugoårperiod. Resultaten
grundar sig på en rikstäckande brevenkät om friluftsliv, som skickats ut
till delar av den vuxna befolkningen.

Antalet skogsbesök minskar drastiskt när avståndet mellan bostaden och
närmaste rekreationsskog överskrider två kilometer. För att besökas ofta
ska skogen helst ligga inom promenadavstånd. 85 procent av enkätgruppen
ville ha högst en kilometer till ett lämpligt skogsparti. Av t.ex.
folkhälsoskäl kan det ligga i ett samhälles intresse att underlätta för
folk att besöka skogen. Bostadsområden bör därför planeras med
rekreationsskogen i åtanke. Sträckan mellan hus och skog ska därför helst
vara kortare än en kilometer, och absolut inte längre än två kilometer.

I avhandlingen presenteras även idéer om hur skog i och nära tätorter kan
planeras för att kunna erbjuda många olika upplevelser. Idéerna testades på
norra Djurgården i Stockholm, och resultaten visar att även annan
markanvändning än skog bör ingå i planen, som t.ex. öppen mark och vatten,
samt att andra data än traditionella skogliga inventeringsdata då behövs
för planeringen.

Jägmästare Lisa Hörnsten, vid institutionen för skogshushållning, SLU,
försvarar fredagen den 15:e december kl. 13.00 sin doktorsavhandling
Outdoor Recreation in Swedish Forests – Implications for society and
forestry. Disputationen äger rum i sal O, Undervisninghuset, Ultuna,
Uppsala. Opponent är Dr Frank Søndergaard Jensen, Danish Forest and
Landscape Research Institute, Hørsholm, Danmark.

Mer information: Lisa Hörnsten, 018-67 38 19,
e-mail: Lisa.Hornsten@sh.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera