Tema

Svensk forskare får stort amerikanskt anslag

Henrik Semb, högskolelektor i utvecklingsbiologi vid Institutionen förMedicinsk och Fysiologisk Kemi, Göteborgs universitet, har tillsammans meden amerikansk forskargrupp erhållit ett stort anslag, 6 miljoner kronorunder 3 år, från Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) i USA.Anslaget är ämnat att studera bukspottkörtelns anläggning underfosterstadiet.


JDRF stöder diabetesrelaterad forskning globalt och pengarna har därför
sökts i konkurrens med forskare i hela världen. Betydelsen av Henrik Sembs
tidigare forskningsresultat och framtida planer var avgörande för
tilldelning av anslaget.

Förhoppningen är att kunskap från detta forskningsprojekt ska kunna
förbättra förståelsen av hur bukspottskörteln är uppbyggd och öka kunskapen
om varför insulinproducerande celler slutar fungera vid diabetes.

Henrik Semb
Tel: 031-773 3779
Fax: 031-41 61 08
e-post: henrik.semb@medkem.gu.se


FOTO FINNES!
Kontakta Carina Elmäng, informatör vid Medicinska fakulteten, tel 031-773 35
77.
Eller e-post carina.elmang@medkan.gu.se

Svensk forskare får stort amerikanskt anslag

 lästid ~ <1 min