Artikel från Stockholms universitet
7 december 2000

Hindunationalism och demokrati

Den indiska hindunationalismen har under de senaste decennierna utvecklats från en närmast marginell politisk inriktning till en av de dominerande aktörerna inom indisk politik. Det största hindunationalistiska partiet, Bharatiya Janata Party (BJP), sitter idag i regeringsställning och utmanar etablerade föreställningar om sekularism och demokrati inom indisk politik genom att förespråka bildandet av en hinduisk stat.

Henrik Berglunds avhandling, som han i dagarna lägger fram vid Stockholms universitet, är en analys av partiets förhållande till demokrati, med särskilt fokus på minoriteters rättigheter. Han har undersökt partiets ideologiska bas ur ett historiskt perspektiv samt studerat dess ställningstagande i två centrala politiska frågor under 1980- och 1990-talen: fallet Shah Bano angående den muslimska minoritetens rätt till separata familjelagar och konflikten i Ayodhya där hindunationalistiska aktivister 1992 rev en moské. Han har studerat partiets inställning i båda frågorna dels på nationell nivå, dels på lokal nivå, och fältarbetet har utförts i Delhi och Varanasi.
På en teoretisk nivå knyter avhandlingen an till tidigare arbeten om nationalism, där ett av huvuddragen har varit en uppdelning mellan territoriell och kulturell nationalism. Författaren använder sig också av modern politisk teori i sin analys av partiet. Dess ideologi relateras till debatten mellan kommunitärer och liberaler, där kommunitär teori betonar vikten av att kulturellt baserade värden och traditioner utgör grunden för våra moderna demokratier, delvis i motsats till de liberala idéerna om en neutral stat. Inom indisk debatt kan de kommunitära strömningarna delas upp i två huvudkategorier: mono- respektive multikommunitärt tänkande, där den senare har varit helt dominerande.
Resultatet av undersökningen visar att partiet förespråkar en kulturell nationalism som är mono-kommunitär, i det att den till fullo respekterar den hinduiska majoritetens rätt att låta sina kulturella värderingar komma till uttryck, men begränsar minoriteternas rättigheter, i sin strävan efter en enhetlig nationell hinduisk kultur som bas för den indiska staten. BJP:s ideologi är inte per definition odemokratisk, men står i sin nuvarande form i motsatsställning till gängse definitioner av demokrati i Indien.


Doktorsavhandlingens titel: Hindu Nationalism and Democracy: A Study of the Bharatiya Janata Party.
Tid för disputation: tisdag 12 december, kl. 10.00.
Lokal: Hörsal 3, hus B, Södra huset, Frescati.
Respondent: Henrik Berglund, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-674 71 64, e-post henrik.berglund@statsvet.su.se
Opponent: Hans Blomkvist, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera