Artikel från Stockholms universitet
6 december 2000

Neoliberalismen eliminerar medelklassen i Tredje Världen?

I de flesta länder i Tredje Världen där de inhemska entreprenörerna varit svaga har staten fått spela en dominant roll inte bara politiskt utan även i ekonomin och produktionen. Staten har många gånger vuxit oproportionerligt mycket och med den en högt utbildad medelklass, som via staten tillägnat sig makt och inflytande. Under 80- och 90-talen har Tredje Världens stater i stor utsträckning av IMF och Världsbanken påtvingats en strukturanpassningspolitik med inriktning på reduktion av den offentliga sektorn. Detta har resulterat i massarbetslöshet bland medelklassen i dessa länder. En fråga som genast väcks är vad som har hänt med alla dessa utbildade människor, när de nu blivit utestängda från den statliga sektorn som har varit deras huvudsakliga arbetsgivare och källa till makt, prestige och social mobilitet.

I en avhandling som nyligen lades fram vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet av Inger Lundgren lyfts denna fråga fram. Avhandlingen fokuserar på Nicaragua och en speciell grupp av den nicaraguanska medelklassen som växte fram under 80-talet efter att den Sandinistiska fronten störtat landets diktator Somoza 1979. Efter elva år av politisk hegemoni förlorar sandinisterna valet 1990 och den sandinistiska medelklassen som fått tillgång till inflytande och makt inte bara genom sin utbildning utan även av politiska meriter kastas ut i kylan när den nya regeringen med neoliberala förtecken börjar rusta ner den statliga sektorn och ersätter de fåtalet kvarvarande statligt anställda med mer politiskt korrekta medarbetare.
Avhandlingen ger en inblick i medelklassens vardagsliv och hur de förhåller sig till sitt ’nya’ samhälle där upplösningen av invanda strukturer har lett till ett samhälle präglat av nyckfullt våld, brist på tillit, ökad individualism och fattigdom. Vi får se vilka strategier de använder för sin försörjning, för att råda bot på sin arbetslöshet och för att motverka en nedåtgående social mobilitet. Utbildning som identitet och strategi spelar en avgörande roll för den nicaraguanska medelklassen som inte har några planer på att ge upp sin sociala position och sitt inflytande i samhället där de anser att de har en viktig roll som samhällsförändrare i allmänhetens tjänst. Ett tecken på detta är de hundratals enskilda organisationer som växer fram i det civila samhället, skapade och ledda av just medelklassen.
Avhandlingen visar att det är genom vardagslivet som vi bäst kan förstå de pågående politiska och sociala processerna i Nicaragua, hur de påverkar människors livssituation och hur detta i sin tur ger upphov till attityder och beteenden som genererar nya sociala strukturer.

Doktorsavhandlingens titel: Lost Visions and New Uncertainties. Sandinista profesionales in northern Nicaragua.

Inger Lundgren nås på Selmedalsvägen 56, 129 37 Hägersten, tfn 08-464 94 81, e-post inger.lundgren@socant.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera