Artikel från Göteborgs universitet
6 december 2000

Livsviktiga dofter

Eva M. Pettersson, Kemisk Ekologi, Botaniska institutionen, Göteborgs universitet avser att avlägga filosofie doktorsexamen i Kemisk Ekologi med avhandlingen: “Vital Volatiles – Host Location in Parasitic Wasps”


Kemisk Ekologi innebär forskning om hur kemiska substanser (t.ex. doft) påverkar beteenden hos t.ex. insekter. Doftprover samlas in och analyseras kemiskt. Därefter undersöks vilken effekt substanserna i doftproverna har på beteendet hos de studerade insekterna. På så sätt kan man få nyckeln till insekternas egen doftkommunikation och utveckla konstgjorda (syntetiska), artspecifika, doftbeten. Dessa doftbeten lockar alltså till sig en enda insektsart eller ett mycket begränsat antal insektsarter. Sådana beten används bl.a. vid skadeinsektsbekämpning som en effektiv, selektiv och miljövänlig metod för att locka skadeinsekter i fällan. Doftbeten kan också användas för att locka insekter som man kan ha nytta av.

Vissa parasitsteklar (parasitoider) angriper och dödar barkborrelarver som ligger dolda under barken på barrträd. Barkborrar kan åstadkomma betydande skador på skogen, eftersom de gräver gångar och lägger sina ägg under barken på träden. Steklarna är alltså en naturlig fiende till dessa barkborrar och steklarna påverkar antalet barkborrar i skogen.

Syftet med mitt forskningsprojekt var att utröna hur steklarna finner sin värd trots att det inte finns några synliga ledtrådar. Detta lyckades mycket väl. Det visade sig att parasitsteklarna hittar barkborrelarverna med hjälp av särskilda dofter som kommer från barklagret närmast larven. Doftprover från friska barrträd skiljer sig från doftprover från träd som innehåller barkborrelarver. Genom att mäta nervsignaler från stekelns antenn (dess näsa) visade det sig att stekeln främst reagerar på en viss typ av kemiska ämnen. Ett fåtal nyckelsubstanser identifierades som nödvändiga för parasitsteklar som söker barkborrelarver. Syntetiska doftbeten för parasitsteklarna utvecklades. Projektet omfattade parasitstekel- och barkborrearter med ursprung i Sverige och USA. Parasitsteklar och barkborrar förekommer över hela världen.

Vissa av dessa parasitstekelarter har tidigare använts, eller utvärderats, för biologisk kontroll av olika barkborrearter. Ökad kunskap om hur parasitsteklarna finner sin värd gör det möjligt att vidareutveckla den typen av biologisk kontrollmetod. Det invecklade samspelet mellan parasitsteklar, barkborrar, mikroorganismer och värdträd är dessutom av stort ekologiskt och evolutionärt intresse.


Datum: Fredagen den 15 december 2000

Tid: Kl 10.00

Plats: Föreläsningssalen, Botaniska institutionen, Carl Skottsbergs gata 22 B, Göteborg

Fakultetsopponent: Prof Ted C. J. Turlings, University of Neuchâtel, Schweiz

Vill du veta mer? Hör gärna av dig, så skickar jag en avhandling!

Eva M. Pettersson
Göteborgs universitet
Kemisk Ekologi
E-post: Eva.Pettersson@chemecol.gu.se
Hemsida: www.chemecol.gu.se/Eva/Eva.htm

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera