Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2000

Ny metod registrerar det ditt öga inte ser

Per Gren, Luleå tekniska universitet, har i en doktorsavhandling vid avdelningen för experimentell mekanik utvecklat en optisk metod, med vars hjälp man kan registrera förlopp som inte går att mäta eller se med det egna ögat.

När man kastar en sten i vattnet så uppstår det vågor på vattenytan. Dessa vågor kan man se med det egna ögat. Då du slår till ett pappersark uppstår också vågor i arket, men de är omöjliga att se för det egna ögat.

Genom sin doktorsavhandling har Per Gren utvecklat en metod som kallas för pulsad TV – holografi. Med hjälp av metoden kan man studera och registrera (fotografera) förlopp som inte går att mäta med någon mekanisk metod eller som är för snabba för att ögat ska hinna med.

Med metoden som beskrivs i doktorsavhandlingen kan man se hur en våg utbreder sig i en plåt med överljudsfart, några miljondels sekunder efter det att man gett den en stöt. Vågorna i sin tur ger upphov till ljud i den omgivande luften. Med metoden kan man även fotografera dessa ljudvågor, och det är även möjligt att få en tredimensionell bild av ljudtrycket.

Den optiska metoden innefattar en pulsad laser, en del optiska komponenter, en speciell digital kamera och en dator. Med lasern “fryser” man rörelsen hos händelser. Genom att fotografera ett objekt belyst av två eller flera laserpulsar, så kan man med hjälp av datorn räkna ut vad som hänt med objektet.

Mätsystemet kan bland annat användas vid produktkontroll där man t ex. vill undersöka förekomsten av försvagningar som inte syns på ytan med blotta ögat.

Doktorsavhandlingens titel är A Pulsed TV Holography System for the Study of Transients in Experimental Mechanics

Upplysningar: Per Gren, tel 0920-91076 (Per.Gren@mt.luth.se) eller informatör Linda Bengtsson, tel 0920- 91761

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera