Tema

Bra näring viktigt för bensårspatienter

Bensår är en sjukdom som ökar med åldern. Med allt fler gamla i befolkningen kommer bensår därför att bli ett växande problem. En viktig sak i sammanhanget är de gamlas näringsintag: dålig näring kan ge ett sämre allmäntillstånd och försvåra sårläkningen.

– När patienter undersöks av läkare eller distriktssköterska, så borde det vara lika viktigt att fråga dem hur de äter som att fråga dem hur de tar sin medicin, menar Ulla Wissing. Hon är forskare vid Hälsouniversitetet i Linköping och lägger snart fram sin avhandling om näringsintag och bensår. Dessa områden har i flera år stått i fokus för mycket forskning vid avdelningen för omvårdnad, som Ulla Wissing tillhör.

Hon har i sitt avhandlingsarbete studerat 70 gamla patienter med bensår. Nära hälften av patienterna bedömdes löpa risk för undernäring. Dessa patienter åt färre lagade mål med frukt och grönsaker än de som bedömdes som välnärda. De bodde oftast ensamma, var mindre rörliga än de andra patienterna och mer beroende av hemtjänst för vardagliga inköp.

– Eftersom dessa patienter sällan själva kan gå och handla, så förlorar de den stimulans det är att se till exempel frukt- och grönsaksdisken i en livsmedelsaffär. Att äta ensam gör också måltiderna mindre lustfyllda, säger Ulla Wissing.

Hon menar dock att mycket går att göra med enkla medel för att förbättra bensårspatienternas näringsintag. Här spelar distriktssköterskorna en nyckelroll, eftersom de känner alla patienter i sitt område och vet vilka som bor ensamma.

– Distriktssköterskan kan ordna gruppaktiviteter som matlagningskurser och enklare gymnastik för dem som fortfarande kan ta sig till sin vårdcentral. En matlagningsgrupp som träffas regelbundet ger patienterna en chans att äta gott och nyttigt under trevliga former.

– För dem som inte kan lämna hemmet kan distriktssköterskan försöka ordna besök av frivilliga hjälpare i någon sorts ”väntjänst”. Sådana frivilliga besökare kunde laga mat och äta tillsammans med de gamla, säger Ulla Wissing. Hon tror också att de svagaste patienterna kan behöva speciellt näringsberikad mat och kosttillskott.

Ulla Wissing träffas på tel 011-36 35 12, e-post ulla.wissing@hul.liu.se. Hon disputerar den 8 december. Avhandlingen heter Nutrition, health and life-situation in elderly patients with leg ulcers.

Bra näring viktigt för bensårspatienter

 lästid ~ 2 min