Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2000

Julskinkans kvalitet påverkas av mutation

Egenskaper som mjölk- och köttkvalitet bestäms till viss del av djurensgener. Anna Törnsten har i sin avhandling vid SLU kartlagt en gen hos grissom påverkar köttsmaken. En mutation i genen leder bland annat till attjulskinkan förlorar mer vikt vid tillagningen. Mutationen förekommer irasen Hampshire som är vanlig i Sverige.

En kromosom består av gener som kodar för olika protein. Flertalet
egenskaper hos en individ bestäms av genuppsättningen (genotypen). De
karaktärsdrag som finns i avgränsade klasser, exempelvis blodtyp och
pälsfärg, kontrolleras av enskilda eller ett fåtal gener.

Många egenskaper som vi anser är viktiga hos våra husdjur styrs dock av
flera gener tillsammans med miljöfaktorer. För att kunna identifiera de
gener som påverkar fruktsamhet, tillväxt, sjukdomsresistens, mjölk- och
köttkvalitet upprättas därför genkartor för våra husdjur. En genkarta är en
förteckning över i vilken ordning, och på vilka kromosomer, olika gener
sitter. I sin avhandling har Anna Törnsten kartlagt grisens gener
ytterligare.

Socker lagras i form av glykogen i muskler och lever. Mängd glykogen i
muskelmassa bestäms till stora delar av en speciell gen, RN-genen. En viss
muterad form av genen leder till att halten lagrad glykogen ökar.
Grisköttet smakar då syrligt och ger ett sämre utbyte vid tillverkning av
skinka. Förekomsten av mutationen har med stor sannolikhet ökat, och Anna
Törnsten hittade genförändringen även hos Hampshire-grisen. En korsning
mellan raserna Hampshire och Lantras/Yorkshire är vanlig i Sverige.

En kromosomregion som påverkar storleken på muskelmassan hos gris har också
identifierats. Inom regionen finns en gen (IGF2) som har betydelse för
grisens tillväxt. I och med denna kartläggning kan genens nedärvning
följas, något som gör det möjligt att välja ut de mest lämpliga individerna
till avel.

KIT-genen påverkar grisens pälsfärg. Genen förekommer i två kopior hos vita
grisar, men bara i en kopia hos mörka. Karakteristiskt för den mörka
Hampshire-grisen är ett vitt bälte över framben och rygg. Anna Törnsten har
kommit fram till att även denna färgteckning påverkas av KIT-genen.

FM Anna Törnsten, vid institutionen för husdjursgenetik, SLU, försvarar
fredagen den 15 december kl. 09.15 sin doktorsavhandling Physical mapping
of important trait loci in the pig. Disputationen äger rum i Ettans
föreläsningssal, Klinikcentrum, SLU, Ultuna, Uppsala. Fakultetsopponent är
Professor Ruedi Fries, Technichen Universität, München, Tyskland.

Mer information: Anna Törnsten, 018-471 45 75,
e-post: Anna.Tornsten@hgen.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera