Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2000

Enzymet som styr tillverkningen av DNA:s byggstenar

Fredagen den 8 december försvarar Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk biovetenskap, medicinsk kemi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “Ribonucleotide Reductase and Regulation of the Deoxyribonucleotide Levels in Yeast and Mammalian Cells”. Svensk titel: “Ribonukletidreduktas och reglering av deoxribonukleotidnivåer i jäst och däggdjursceller”. Disputationen äger rum kl. 9.00 i hörsal KB3A9, KBC-huset. Fakultetsopponent är professor […]

Fredagen den 8 december försvarar Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk biovetenskap, medicinsk kemi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “Ribonucleotide Reductase and Regulation of the Deoxyribonucleotide Levels in Yeast and Mammalian Cells”. Svensk titel: “Ribonukletidreduktas och reglering av deoxribonukleotidnivåer i jäst och däggdjursceller”.
Disputationen äger rum kl. 9.00 i hörsal KB3A9, KBC-huset.
Fakultetsopponent är professor Staffan Eriksson, Veterinärmedicinsk kemi, SLU, Uppsala.

I alla celler finns genetisk information lagrad i form av DNA, som består av fyra olika byggstenar, s.k. deoxyribonukleotider. Dessa byggstenar är nödvändiga för att cellen ska kunna tillverka nytt DNA och för att laga skadat DNA. Tillverkningen av dessa byggstenar sker i flera delsteg, där ett centralt steg utförs av enzymet ribonukleotidreduktas.

Ribonukleotidreduktas kontrollerar även att alla byggstenar finns i lagom inbördes proportioner. Risken är annars att det blir fel vid DNA-tillverkningen, vilket ger upphov till mutationer. Avhandlingen redogör för hur denna kontroll i detalj går till genom studier av enzymet ribonukleotidreduktas samt variationer i koncentrationen av byggstenar i cellen.

I avhandlingen beskrivs den normala regleringen av ribonukleotidreduktas i jäst och i däggdjurs celler. Dessutom redogörs för hur ribonukleotidreduktas aktiveras av DNA-skador, samt att denna aktivering sker på olika sätt i jäst och däggdjursceller.

Andrei Chabes finns på 090-786 52 63, e-post andrei.chabes@medchem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera