Artikel från Göteborgs universitet
17 november 2000

Samerna i storsamhället: en fråga om kulturmord och glömska!

Värdegrunden, tematiserad forskning vid GU anordnar den 25-26 november 2000 NORDISK SAMEKONFERENS I GÖTEBORG På Humanisten, Göteborgs universitet, Renströmsgatan 6, sal C430 Skolfolk, forskare, lärarutbildare träffar företrädare för sameorganisationer, Svenska kyrkan mfl för att diskutera samernas situation i storsamhället och samernas roll i skolans undervisning.

SAMERNA I STORSAMHÄLLET – EN FRÅGA OM KULTURMORD OCH GLÖMSKA!
Svenska kyrkan har påbörjat sitt försoningsarbete med Sveriges samer, vår egen ursprungsbefolkning. Vilka oförrätter är det som gör att man måste “försonas för att kunna börja om”? Kan man tala om kulturmord mitt ibland oss? Värdegrunden vid GU är aktivt med i försoningsarbetet. Svenska skolan skall behandla samerna i skolundervisningen. Gör man det? I så fall: Vad undervisar man om – när och hur? Om inte: Varför inte? Varför fördjupar sig svenska skolbarn om Amerikas indianer och andra ursprungsfolk än det egna? Kan man göra något åt det? I så fall: Vad? Värdegrunden vid GU anordnar en nordisk konferens på det här temat 25-26 november 2000. Till konferensen kommer företrädare för skolan, Svenska kyrkan, Nordiska sameinstitutet, samernas organisationer, samemuséer, forskare och lärarutbildare vid GU, andra universitet och högskolor samt från arrangörerna Statens museer för världskultur och Värdegrunden vid GU. Bo Andersson Vetenskaplig ledare Värdegrunden vid GU För ytterligare upplysningar: e-post: bo.anderssson@vardegrunden.org.gu.se hemsida: www.vardegrunden.org.gu.se tfn 031 – 773 4500 eller 0708 – 423270 fax 031 – 773 4500

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera