Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2000

Europeiskt jätteprojekt;Gigantisk anläggning för materialforskning till Sverige?

Ett gemensamt europeiskt projekt i kolossalformat – en experimentellanläggning för materialforskning – har alla fördelar av att lokaliserastill Skandinavien. Det hävdar den intresseorganisation som nu bildats avsvenska och danska forskare och där fysiker vid Uppsala universitet ärdrivande.


Danska och svenska forskare har nu beslutat om ett gemensamt initiativ för
att fästa Skandinavien med ytterligare en markör på den vetenskapliga
världskartan. Genom att bilda intresseorganisationen “European Spallation
Source – Scandinavia” kommer man att arbeta för att ett sällsynt omfattande
projekt landar i Skandinavien, mest gynnsamt i Öresundsregionen och
förhoppningsvis på den svenska sidan.
Projektet går ut på att bygga en experimentell forskningsanläggning
som utnyttjar neutronstrålar för att utforska och undersöka så gott som
alla typer av material – från exempelvis konstruktionsmaterial till
komplexa biologiska system och nano-material som exempelvis magnetiska
sensorer. Forskningsanläggningens omfång kommer att täcka cirka en
kvadratkilometer och kan byggnadsmässigt jämföras med en halv Öresundsbro.
Kostnaden för projektet väntas uppgå till cirka tio miljarder kronor.
Planerna på att uppföra denna anläggning, “European Spallation Source” –
förkortas ESS – är ett gemensamt europeiskt projekt med tänkt stöd från de
europeiska regeringarna och EU. Nanoteknologi väntas bli ett högt
prioriterat forskningsområde i EU:s sjätte ramprogram.
Ett slutgiltigt beslut om att förverkliga projektet kan väntas
under år 2003. Samtidigt kommer man att lägga fast anläggningens
geografiska placering. Förstudier pågår redan och vid The
Svedberg-laboratoriet i Uppsala arbetar Anna Åkesson och Dag Reistad med
att analysera och utveckla den chopper-teknik som är nödvändig för att
åstadkomma önskvärda gap i den protonstråle som man vill lagra i
acceleratorringen.
Intresseorganisationen “ESS – Scandinavia” kommer att förespråka
Öresundsregionen som den mest lämpade lokaliseringen i Europa för att
uppföra denna framtidens forskningsfacilitet. Bland annat vill “ESS –
Scandinavia” framhäva regionens enastående infrastruktur och status med en
lång rad ledande universitets- och forskningsmiljöer sida vid sida med en
internationell högteknologiskt baserad industri. En placering av “European
Spallation Source” i Öresundsregionen skulle skapa en mycket kraftig
synergi och ge rika tillväxtmöjligheter för den absoluta forskningsfronten
och framtidens teknologiska industri.

För vidare information, kontakta:
Professor Börje Johansson, Uppsala universitet, tel. 018-471 36 23, KT H
08-790 88 23 eller 070-417 54 52.
Professor Robert McGreevy, Studsvik, Uppsala universitet, tel. 0155-22 18 31.
Professor Lars Börjesson, Chalmers, tel. 031-772 33 07 eller 070-753 53 07.

Se också adress http://www.studsvik.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera