Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2000

Student i Luleå polisanmäls för databrott

En student vid Luleå tekniska universitet har polisanmälts för misstänkt databrott. Studenten har med hjälp av s.k. "lösenordsknäckarprogram" obehörigen fått tillgång till ett stort antal användarkonton i universitetets datornät.- Vi ser mycket allvarligt på dataintrång. Studenten är polisanmäld och han är tills vidare avstängd från all användning av universitetets datorer, säger Bengt Lennartsson, prefekt vid Institutionen för systemteknik.


Det är datordriftpersonalen vid institutionen som nyligen avslöjat att studenten ägnat sig åt att olovligen skaffa sig tillgång till datorer och användarkonton. Det rör sig om minst 35 användares lösenord på institutionens studentnät. I studentens dator har också påträffats en stor mängd program avsedda för att göra intrång i datorsystem.

Studenten är nu avstängd från all användning av universitetets datorer, och intrånget har polisanmälts. Bevismaterial kommer att överlämnas till polis och åklagare. Straffsatsen för datorintrång är böter eller fängelse i högst två år.

– Det finns flera anledningar till att vi ser mycket allvarligt på dataintrång. För det första måste vi vara säkra på att ingen kan manipulera våra ekonomisystem, betygsregistreringssystem eller sådant för egen vinning.

– För det andra kan våra användare, både personal och studenter, ha personlig information lagrad som man av integritetsskäl inte vill att obehöriga ska ta del av. Dessutom kan den som försett sig med någon annans lösenord utge sig för att vara denna andra person, och ställa till mycket obehag både för denna person och för tredje man, säger Bengt Lennartsson.

Både universitetet och lagstiftare ser mycket allvarligt på försök att obehörigen ta sig in i datorsystem eller att försöka skaffa sig tillgång till någon annans identitet.

– Vi informerar våra studenter och anställda om det här, och alla användare måste skriva på en förbindelse där man förbinder sig att följa såväl allmänna lagar och bestämmelser, som särskilda etiska regler för studentdatanäten, säger Bengt Lennartsson.

Upplysningar: Krister Engberg tel: 070-659 90 78, (krister@sm.luth.se) eller Jan Nyberg, pressansvarig, tel 0920-916 21, 070-672 0111 (jan.nyberg@adm.luth.se)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera