Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2000

Varför får man diabetes?

Typ 1 (insulinberoende) diabetes är en autoimmun sjukdom som uppstår när kroppens eget immunförsvar angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Det spekuleras i att denna process kan utlösas av miljöfaktorer som komjölk, virus eller stress hos individer med anlag för denna sjukdom.

Maria Karlsson vid institutionen för pediatrik i Linköping har i sin avhandling studerat några av de här möjliga sambanden. Hon har kunnat visa att individer som löper hög risk att insjukna i typ 1-diabetes har ett starkt aktiverat immunförsvar. Hon har också studerat immunförsvaret vid tiden för insjuknandet i diabetes, och visat att en del av det kroppsegna ämnet GAD65 orsakar en aggressiv immunförsvars-attack mot de insulinproducerande cellerna. GAD, glutaminsyredekarboxylas, är ett ämne som finns i bukspottkörteln och i sin struktur påminner om magviruset Coxsackie. Det kan alltså tänkas att det är likheten med ett virus som får immunförsvaret att angripa GAD och därmed skada bukspottkörtelns insulintillverkning.

Komjölk retar däremot inte immunförsvaret mer hos barn med typ 1-diabetes än hos friska barn. Att typ 1-diabetes skulle ha något samband med mjölkdrickande verkar därför föga sannolikt. Denna kunskap kan bidra till möjligheterna att förebygga typ 1-diabetes samt att rädda kvarvarande insulinproducerande celler vid insjuknande i typ 1-diabetes.

Maria Karlssons avhandling heter The importance of cell-mediated immunity for the development of type 1 diabetes. Disputationen äger rum den 20 oktober. Maria Karlsson träffas på tel 013- 22 22 41 eller maria.karlsson@kfc.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera