Tema
Hälsa & medicin

Hälsa & medicin

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

Klarare bild av genetiken bakom hjärntumörer

Forskare har nu identifierat ytterligare genetiska markörer kopplade till gliom, en aggressiv form av hjärntumör. En bättre genetisk bild av sjukdomen ökar förståelsen för vem som befinner sig i riskzonen.
– För första gången har vi identifierat tydliga skillnader mellan genetiska riskfaktorer för mera aggressiva respektive mindre aggressiva gliom, säger Beatrice Melin, professor i onkologi vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Därför förändras inte vården – trots alla förändringsförsök

Den traditionella styrningen av vården är inte i samklang med nyare mer managementinriktad styrning.
– Sjukvårdens yrkesgrupper, särskilt läkarna, har andra utgångspunkter i förbättringsarbetet än chefer och verksamhetsutvecklare, säger Christian Gadolin, doktorand vid Högskolan i Skövde, som vill bidra med förståelse för de mekanismer som gör att sjukvården inte förändras – trots en mängd förändringsförsök.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Ensamhet och depression vanligt hos äldre

Psykisk ohälsa, framför allt depression, är för individer mellan 65-80 år en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet. Över en fjärdedel av de äldre känner sig ensamma och tio procent uppvisar depressiva symtom. Det visar en ny avhandling som gjorts av Ingrid Djukanovic, doktor i vårdvetenskap.

Hälsa & medicin
Läs mer

Förändrad livsstil kan bromsa Alzheimers

Hälsosam diet, blodtryckskontroll, motion, intellektuell träning och ett aktivt socialt liv kan bromsa utvecklingen av Alzheimers. Det tyder en ny studie på.
– Kan livsstilsförändringar förbättra livskvaliteten för äldre och kanske skjuta fram en diagnos finns det mycket att vinna, både för individen och samhället, säger Krister Håkansson, Linnéuniversitetet.

Hälsa & medicin
Läs mer

GABA-brist och förändring hos immunceller påvisad vid schizofreni

Patienter med schizofreni har sänkta nivåer av den livsviktiga signalsubstansen GABA och förändringar hos hjärnans immunceller. Det visar de första resultatet från ett stort forskningsprojekt vid Karolinska institutet. Projektet vill ta ett helhetsgrepp på mekanismerna bakom sjukdomen och på så sätt bädda för nya, effektivare läkemedel.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet