Tema

Nya biologin – digital mindmap om genteknik

 Nya biologin är en webbplats för dig som vill bli bekant med gentekniken, hur den används och utvecklas inom medicin, jordbruk och industri. Nya biologin är kunskapen om celler, gener och proteiner och hur de påverkar förutsättningarna för våra liv. Livets kod bärs av unika kombinationer av bokstäverna A, C, T och G. Nya kunskaper från forskningen tas ständigt i bruk.

Titelbild för material om den nya biologin

Öppna Nya biologin

Nya biologin har producerats på uppdrag av regeringen. Avsikten är att öka människors kunskaper om den nya biologin och dess utvecklingsvägar, möjligheter och risker och därmed öka vars och ens förmåga att forma och uttrycka sin åsikt. Produktionen skedde genom Forskningsforum, ett numera nedlagt samarbetsorgan mellan forskning och samhälle, då placerat på Vetenskapsrådet.

Byggd i flash:
För att se sidan behöver du Flash. Om du surfar på ipad eller Iphone finns speciella webbläsare (t.ex Puffin) som kan visa flash. Vi rekommenderar dock visning från en dator.

Publicerad 2006-05-29
Obs! Produktionen uppdateras inte längre.

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Nya biologin – digital mindmap om genteknik

 lästid ~ 1 min