1. placeholder bild.
  17 november 2000

  Samerna i storsamhället: en fråga om kulturmord och glömska!

  Värdegrunden, tematiserad forskning vid GU anordnar den 25-26 november 2000 NORDISK SAMEKONFERENS I GÖTEBORG På Humanisten, Göteborgs universitet, Renströmsgatan 6, sal C430 Skolfolk, forskare, lärarutbildare träffar företrädare för sameorganisationer, Svenska kyrkan mfl för att...

 2. placeholder bild.
  16 november 2000

  Modern svensk sjöfart – en bransch i kris

  Den moderna svenska sjöfarten är en bransch i kris. Nedbemanningen på svenskflaggade fartyg har överskridit den gräns där ny teknik inte längre kan ersätta mänsklig arbetskraft. Sjömännen mår allt sämre. Monotoni och tristess som sedan urminnes tider varit en del av arbetet och livet...

 3. placeholder bild.
  15 november 2000

  Vilken roll spelade Wedberg i den svenska filosofins historia?

  Idéhistorikern Jonas Schiött granskar i sin doktorsavhandling den svenske filosofen Anders Wedberg (1913-78) och det stora inflytande han hade över Sveriges filosofiska utveckling under mitten av 1900-talet.

 4. placeholder bild.
  15 november 2000

  Är “den svenska tanten” död? : Doktorsavhandling – Humanistiska fakulteten

  Äldre människor framställs ofta som gamla, sjuka och vårdbehövande. En annan bild är den penningstarka pensionären som på grund av många samlade ATP-poäng kan förverkliga de drömmar hon eller han haft som yrkesverksam men först nu har tid att genomföra. Någonstans mellan dessa båda...

 5. placeholder bild.
  14 november 2000

  Slutförvar för använt kärnbränsle

  Industrins säkerhetsanalys ger tillräckligt underlag för att gå vidare med lokalisering av slutförvar

 6. placeholder bild.
  8 november 2000

  Student i Luleå polisanmäls för databrott

  En student vid Luleå tekniska universitet har polisanmälts för misstänkt databrott. Studenten har med hjälp av s.k. "lösenordsknäckarprogram" obehörigen fått tillgång till ett stort antal användarkonton i universitetets datornät.- Vi ser mycket allvarligt på dataintrång. Studenten är...

 7. placeholder bild.
  6 november 2000

  Hattmakeri och forskning – liknande lärande

  Forskaren Elisabet Jernström, Luleå tekniska universitet, vill ändra på den gamla synen på hur lärande går till i praktiska utbildningar. - Mina studier visar att lärlingsutbildningar och det lärande som sker mellan mästare och lärling på många sätt går att jämföra med det...

 8. placeholder bild.
  18 oktober 2000

  Högskoleprovet med stormsteg mot 50

  På lördag är det åter dags för högskoleprovet, det 49:e i ordningen sedan starten 1977. Över en miljon deltagare har sedan dess prövat om högskoleprovet skulle kunna bli deras andra chans (utöver betygen) att bli antagna till högskolestudier.

 9. placeholder bild.
  13 oktober 2000

  Barn skadas inte av reklam

  Reklam i tryckta medier anses sällan utgöra ett hot mot barnen, men när det gäller TV-reklam bemöts den ofta av starkt moraliskt fördömande. På 1950- och 60-talen handlade debatten i västvärlden ofta om att skydda de utsatta och "irrationella husmödrarna" från TV-reklamen, men i dag...

 10. placeholder bild.
  6 oktober 2000

  Särbo – ett hushåll, två bostäder

  Antalet särbofamiljer håller sig relativt konstant. Cirka fyra procent utgör ett par, men bor ändå på olika håll. Professor Jan Trost vid Uppsala universitet och kollegan Irene Levin från Oslo presenterar en kartläggning av den nya samlevnadsformen i en bok.

 11. placeholder bild.
  15 januari 2000

  Mycket el kan sparas

  Den billiga elektriciteten har lett till ett lågt intresse för elsparande inom svensk industri. Volvos anläggning i Torslanda använder till exempel dubbelt så mycket el per tillverkad bil som motsvarande anläggning i Belgien, där el är dyrare. Det visar en ny avhandling från Linköpings...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera