Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 december 2000

Bostäder i Stockholm då och nu

Dagens bostadsbrist i Stockholm är inte unik. Också i slutet av 1800-talet och under flera perioder i början av förra seklet byggdes för få lägenheter. Men de gångerna bidrog inflytelserika privatpersoner, bostadskooperativ och statliga och kommunala insatser till bostadsbyggandet.

– Det privata byggandet klarar inte att mätta efterfrågan på bostäder i en storstad som Stockholm. Det har alltid varit bostadsbrist när Stockholm har varit inne i en högkonjunktur, säger ekonomhistorikern Eva Jacobsson, som har studerat det allmännyttiga byggandet i huvudstaden fram till 1940 i avhandlingen Till eget gagn – till andras nytta.
Alltsedan slutet av 1700-talet har det funnits olika alternativ till privata byggherrar. I takt med industrialismen utvecklades företagsbostäder. Under 1800-talet var de som flest, när framförallt dåtidens verkstadsföretag, för att klara en hård konkurrens, erbjöd sina arbetare ett trygghetsnät, bl.a. genom billigt eller till och med gratis boende. Förmögna invånare byggde under slutet av 1800-talet bostäder för kvalificerade yrkesarbetare samt lägre medelklass. Under samma period startade stadens hantverkare egna bostadskooperativ. Dessa var ofta små och byggdes på särskilda platser i Stockholm, t.ex. omkring Humlegården. De utgjorde grunden för dagens bostadskooperation HSB.
Men enbart dessa insatser räckte inte. I slutet av 1920-talet började kommun och stat att föra en ny bostadspolitik, bl.a. genom byggande och bidrag.
– Det var inte det att man tyckte synd om människor som hade dåliga bostäder. Bostäder till alla skulle minska de sociala problemen, som kostade samhället stora pengar.
Bostadsreformer skulle ge positiva effekter på samhällsekonomin. Kostnaden för sjukvård skulle minska, liksom exempelvis brottsligheten. Dessutom blev byggandet ett sätt att öka antalet arbetstillfällen. Då sattes ekonomin in i ett helhetsperspektiv, något som dagens politiker – oavsett politisk tillhörighet – borde kunna dra lärdom av, anser Eva Jacobsson.
– I dag står reformer emot ekonomisk tillväxt. Men det borde finnas en insikt om hur den privata bostadsmarknaden fungerar. Att bara passivt vänta på att nåt ska hända fungerar inte.

Eva Jacobsson träffas på tfn 08-550 33 816 eller adress Ransättravägen 10, 152 49 Södertälje

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera