1. placeholder bild.
  27 november 2000

  Avhandling om orsakerna till Alzheimers sjukdom

  Den 8 december försvarar Henrietta Hedin vid Umeå universitet en avhandling som tar upp orsakerna till demensformen Alzeheimers sjukdom, framför allt betydelsen av äggviteämnet amyloid prekursorprotein i detta sammanhang.

 2. placeholder bild.
  22 november 2000

  Effektivare vaccin mot allergi och infektion

  Vacciner mot infektionssjukdomar kan bli mer effektiva. Det kommereventuellt i framtiden att bli möjligt att tillverka en ny typ av vaccinsom förhindrar eller botar allergier. I bägge fallen handlar det om attpåverka immunförsvaret i slemhinnorna.

 3. placeholder bild.
  22 november 2000

  Pris för bästa kliniska avhandling: Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet

  Sahlgrenska universitetssjukhuset/Västra Götalandsregionen och medicinskafakulteten vid Göteborgs universitet har gemensamt utsett legitimeradeläkaren Mats Johansson vid avdelningen för klinisk fysiologi till mottagareav priset för 1999 års bästa kliniska avhandling.

 4. placeholder bild.
  22 november 2000

  Tumör förutsätter nybildning av blodkärl

  Professor Judah Folkman formulerade tidigt hypotesen att nybildning avblodkärl är en förutsättning för tillväxt av tumörer. Denna hypotes är nuallmänt accepterad. I veckan kommer Folkman till Göteborg för attpresentera sin forskning under högtidliga former.

 5. placeholder bild.
  20 november 2000

  Uppsalastudier om barns och tonåringars matvanor; Tidig bantning riskfaktor för ätstörning

  Tonåringars attityder till mat och hur man uppmärksammar barns ätstörningar, är ämnen för två nya Uppsalastudier. Annika Wesslén har gjort en kartläggning av vanliga tonåringars inställning till mat, medan Klara Halvarsson i sin avhandling pekar på flickors tidiga bantning och på hur...

 6. placeholder bild.
  16 november 2000

  Apor styr robotarm med hjälp av signaler från hjärnan

  Forskare har lyckats få apor att styra en robotarm med signaler från den egna hjärnan. Resultaten är ett steg på vägen mot att hjälpa totalförlamade patienter att återfå viss funktionsförmåga.

 7. placeholder bild.
  16 november 2000

  Stort behov av utbildning om kroniska sjukdomar

  '- Det finns ett stort intresse bland patienter och deras anhöriga av information om kroniska sjukdomar. Det konstaterar Sam Nordfeldt från avdelningen för pediatrik och Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Hälsouniversitetet i Linköping. Han har gjort ett utbildningsmaterial...

 8. placeholder bild.
  14 november 2000

  Att mäta livskvalitet vid prostatacancerbehandling

  Fredagen den 24 november försvarar Per Fransson, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Quality of Life and side effects in patients with Localized Prostate Cancer. Evaluation with self-assessment questionnaires. Svensk titel: Livskvalitet...

 9. placeholder bild.
  9 november 2000

  Tyst epidemi på återtåg: Jodbrist snart under kontroll

  När man bygger upp program för jodbristkontroll i världens fattigaländer, krävs också kostnadseffektiva metoder för att utvärdera insatserna.Uppsalaforskaren Stefan Peterson, som studerat dessa frågor i Tanzania och Centralafrikanska Republiken, föreslår i sin avhandling billiga och...

 10. placeholder bild.
  1 november 2000

  Sömnsvårigheter ger ökad risk för depression och hjärtinfarkt

  Sömnsvårigheter kan bland annat leda till att kvinnor löper ökad risk fördepression och män att dö i hjärtinfarkt. Det visar den studie av närmare2000 kvinnor och män i Dalarna som Lena Mallon redovisar i sin avhandling vid Uppsala universitet.

 11. placeholder bild.
  12 oktober 2000

  Varför får man diabetes?

  Typ 1 (insulinberoende) diabetes är en autoimmun sjukdom som uppstår när kroppens eget immunförsvar angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Det spekuleras i att denna process kan utlösas av miljöfaktorer som komjölk, virus eller stress hos individer med anlag för denna...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera