Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2000

Pris för bästa kliniska avhandling: Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet

Sahlgrenska universitetssjukhuset/Västra Götalandsregionen och medicinskafakulteten vid Göteborgs universitet har gemensamt utsett legitimeradeläkaren Mats Johansson vid avdelningen för klinisk fysiologi till mottagareav priset för 1999 års bästa kliniska avhandling.


Motiveringen till priset för bästa kliniska avhandling är att avhandlingen
inkluderar såväl unik grundforskning som praktisk klinisk forskning kring
ett viktigt sjukdomskomplex. Studiens genomslagskraft i det medicinska
kunskapssamhället framgår av det faktum att de i avhandlingen ingående
delarbetena har publicerats i vetenskapligt högt rankade medicinska
tidskrifter såsom Circulation, Hypertension, American Journal of
Physiology, Journal of Hypertension och Kidney International.
Avhandlingsarbetet har dessutom inte endast resulterat i ökad kunskap utan
även fört med sig direkta förbättringar av utredningsarbetet när det gäller
patienter med högt blodtryck. Avhandlingen, som försvarades den 11 mars
1999, har titeln “Regional Sympathetic Function in Renovascular
Hypertension”.

Pristagaren Mats Johansson är född 1959 och har en solid klinisk bakgrund
vilket framgår av att han är specialist i tre olika kliniska ämnen,
nämligen i kardiologi, internmedicin och klinisk fysiologi. Priset består
av 150 000 kronor till egen forskningstid och vistelse vid annat nationellt
eller internationellt lärosäte. Priset kommer att delas ut av
sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson i universitetets aula i Vasaparken i
samband med nobelpristagaren professor Arvid Carlssons högtidsföreläsning
den 27 november.

Högt blodtryck är ett vanligt kliniskt problem som beroende på grundorsak
fordrar olika kliniska utredningsstrategier och behandlingsårgärder. Mats
Johansson har specifikt studerat såväl basala grundvetenskapliga mekanismer
som praktiska kliniska problem när det gäller patienter hos vilka högt
blodtryck konstateras. Intresset har speciellt fokuserats kring
patofysiologi och utredning vid högt blodtryck till följd av
njurkärlsförträngning.

I avhandlingen, som är baserad på fem olika delarbeten, har man kunnat
befästa att nervaktiviteten är förhöjd hos patienter med hypertoni till
följd av förträngning av njurartären. Den sympatiska aktiviteten har mätts
såväl genom direktregistrering (med hjälp av mikroelektroder) av
impulsflöden i nervfibrer som genom detaljerad analys av
katekolaminkinetiken hos såväl friska kontrollpersoner som patienter med
högt blodtryck. I avhandlingen redovisas tidigare ej bekrivna fynd av
adrenalinets kinetik över hjärta och njurar. Vidare ingår epidemiologiska
studier utfrån vilka man kunnat befästa att dödligheten hos patienter med
njurartärstenos är klart förhöjd. Detta talar för att det kliniskt är
angeläget att kunna avgöra om högt blodtryck förorsakas av njurartärstenos
eller av annan orsak så att korrekta behandlingsåtgärder tidigt kan sättas
in. I avhandlingen har ny, icke invasiv metodik i form av duplex
ultraljudsundersökning för påvisande av njurartärstenos jämförts med
tidigare etablerade metoder. Duplex ultraljudsmetodiken är enklare och har
visat sig så värdefull att Sahlgrenska Universitetssjukhusets rutiner för
utredning av patienter med högt blodtryck redan ändrats.

För ytterligare information om forskningsprojektet kontakta Mats Johansson
via minicall 0746-22 79 87.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera