Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2000

Effektivare vaccin mot allergi och infektion

Vacciner mot infektionssjukdomar kan bli mer effektiva. Det kommereventuellt i framtiden att bli möjligt att tillverka en ny typ av vaccinsom förhindrar eller botar allergier. I bägge fallen handlar det om attpåverka immunförsvaret i slemhinnorna.

Doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten

De flesta sjukdomar orsakas av mikroorganismer som tar sig in via en
slemhinna, t ex via mat. Det är därför viktigt att ha ett effektivt första
immunförsvar på slemhinnan för att vara skyddad mot infektion. För att
åstadkomma detta är det oftast bäst att administrera vaccin via en
slemhinna. På slemhinnan, speciellt i mag- och tarmkanalen, är miljön dock
mycket ogästvänlig och i vissa fall bryts vaccinet ner innan det når
slemhinnan och ger därmed inte önskat skydd. Dessutom är ofta upptaget av
de ämnen som trots allt når slemhinnan dåligt.

I denna avhandling används en komponent från ett drickbart koleravaccin för
att göra slemhinnevaccin effektivare. Denna komponent, som benämns “kolera
B-subenhet (CTB)” har förmåga att specifikt binda till, och tas upp av,
receptorer som finns på slemhinnans yta. Avhandlingen visar att om
vaccinkomponenter kopplas till CTB tas vaccinet upp i högre grad av celler
på slemhinnans yta och ett effektivt lokalt immunförsvar kan stimuleras.
Inte speciellt förvånande har det visat sig att vacciner som är drickbara
stimulerar ett bra immunsvar i tarmen, vaccin som adminstrerats vaginalt
ger bra effekt i könsorganen och vaccin som ges via nässlemhinnan
stimulerar ett immunsvar i luftvägarna. Vad som däremot var något
förvånande var att immunsvar i könsorganen också effektivt kunde stimuleras
av vaccin via nässlemhinnan, ibland till och med bättre än vid lokal
vaccination i vagina.

En allergisk individ har utvecklat ett skadligt immunförsvar mot normalt
ofarliga ämnen (allergener), t ex björkpollen. I dagsläget finns det två
sätt att behandla allergier. Det vanligaste är en ospecifik behandling med
anti-inflammatoriska mediciner som minskar symtomen, men inte själva
allergin. Den andra behandlingen är specifik och innebär att den allergiska
individen långsamt, genom repeterade injektioner med mycket låga doser av
det specifika allergenet, görs okänslig mot ämnet i fråga. Detta brukar
kallas att individen blir tolerant. På senare tid har man börjat studera om
det är möjligt att göra individer toleranta genom att administrera
allergenet i drickbar form eller via nässlemhinnan. Denna behandling borde
vara mer effektiv och dessutom mer praktisk då individen själv kan ta sin
“medicin” utan att sjukhuspersonal är inblandade vid varje tillfälle.
Resultatet från tidigare studier har dock inte varit speciellt övertygande
och oftast har man behövt enorma mängder av allergenet för att nå önskad
effekt. Denna avhandling visar att om man kopplar ett födoämnesallergen
(äggalbumin) till CTB blir resultat betydligt effektivare. Mängden allergen
som krävs är avsevärt lägre. Metoden fungerar dock olika bra beroende på
vilket allergen man använder.

Carola Rask, tel 031-342 46 84, fax 82 01 60, e-post carola.rask@microbio.gu.se
Handledare: Professor Jan Holmgren och professor Cecil Czerkinsky tel:
031-342 49 11
Avhandlingens titel: Cholera toxin B subunit as a carrier for inducing
mucosal immunity and/or peripheral tolerance
Avhandlingen försvarades fredagen den 10 november

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera