Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2000

Att minska behovet av donerat blod

I hela i-världen försöker man numera att minska behovet av donerat blod inom sjukvården. Örebroläkaren Gustav Ekbäck visar i en avhandling från Linköpings universitet hur detta kan göras i samband med höftledsoperationer.

Donerat blod kommer alltid att behövas i akuta situationer. Men för planerade operationer är det önskvärt att minska behovet av donerat blod bl a på grund av riskerna för blodsmitta, påverkan på patientens immunförsvar och förväxling av blodpåsar. Dessa risker må vara små, men de är inte helt obefintliga.

Gustav Ekbäck har undersökt fyra sätt att minska behovet av donerat blod i samband med höftledsoperationer, en typ av operationer som alltid är planerade och där patienterna förlorar en hel del blod. De fyra sätten är följande:

o Autotransfusion, där patientens eget sårblod sugs upp, tvättas och återförs.

o Predonation av eget blod, där patienten några veckor i förväg donerat blod.

o Blodplätts-insamling, där man ett par timmar före operationen samlar in 20-30 procent av patientens blodplättar och återför dem efter operationen. Blodplättarna blir normalt illa åtgångna under en operation och tappar en del av sin förmåga att stilla blodflödet.

o Medicinering med cyklocapron, ett läkemedel som minskar fibrinolysen (koagelupplösningen i sår och blodomlopp) och därmed minskar blödningen under operationen.

– Autotransfusion, dvs att ta tillvara patientens eget operationsblod, är en enkel metod för patienten, säger Gustav Ekbäck.

– Men den räcker inte vid en höftledsoperation, utan måste kompletteras med en eller flera av de andra metoderna.

Vid regionsjukhuset i Örebro har man nu, på grundval av Gustav Ekbäcks studier, rutinmässigt börjat använda en kombination av autotransfusion, predonation och medicinering i samband med höftledsoperationer. Eftersom höftledspatienterna ofta är gamla och handikappade av sina höftbesvär medför blodgivningen i förväg dock ett visst besvär. Man kommer därför att gå vidare med att undersöka om det inte kan räcka med medicinering samman med autotransfusion, vilket vore en stor förenkling både för patienterna och för vården.

Gustav Ekbäck nås på tel 019-602 10 000, e-post gustav.ekback@orebroll.se. Ett abstract av avhandlingen finns på adressen http://www.bibl.liu.se/liupubl/disp/disp2000/med653s.pdf.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera