Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2000

Stort behov av utbildning om kroniska sjukdomar

‘- Det finns ett stort intresse bland patienter och deras anhöriga av information om kroniska sjukdomar. Det konstaterar Sam Nordfeldt från avdelningen för pediatrik och Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Hälsouniversitetet i Linköping. Han har gjort ett utbildningsmaterial om diabetes som blivit mycket efterfrågat, trots att det för diabetes redan finns en hel del patientutbildning.

Sam Nordfeldts utbildningsmaterial handlar om s k svår insulinkänning hos barn och ungdomar. Insulinkänning är ett tillstånd som kan uppstå t ex om en diabetiker tillfälligt får för mycket insulin i förhållande till mat och motion.

Tillståndet är inte helt ovanligt. Fyra tiondelar av de patienter som Sam Nordfeldt studerat hade under ett år råkat ut för en så svår insulinkänning att de behövt hjälp. En tiondel hade till och med blivit medvetslösa. De här händelserna orsakar inte bara problem för patienterna och deras närstående, utan också stora kostnader för samhället.

Att insulinkänningar uppstår beror till största delen på att behandlingen av diabetes fortfarande inte är tillräckligt enkel och effektiv. Men vissa svåra insulinkänningar kan troligen förebyggas genom att patienten själv lär sig att bli expert på sin sjukdom.

Det utbildningsmaterial som tagits fram i Linköping består av en video och ett häfte med frågor och svar för självstudier. Materialet fick förra året ett nationellt pedagogiskt pris av Svensk förening för diabetologi, och används nu av många barn- och ungdomsdiabetesteam inom sjukvården.

– Nära hälften av de föräldrar som ingick i studien berättade att de visat videon för andra vuxna – för släktingar, vänner, lärare, idrottstränare och andra som har med det diabetessjuka barnet att göra. Det tolkar vi som att det finns ett påtagligt behov av bra utbildningsmaterial om diabetes. Troligen gäller detta även andra kroniska sjukdomar, menar Sam Nordfeldt.

Om materialet i praktiken minskar antalet fall av svår insulinkänning undersöks i en studie som blir färdig nästa år. Forskarna vill nu också göra en video som vänder sig till äldre tonåringar, eftersom det är lite yngre barn som medverkar i den video som nu finns.

Sam Nordfeldt redovisar sina resultat i avhandlingen On severe hypoglycaemia in children and adolescents with type 1 diabetes. Disputationen äger rum den 17.11 i Linköping. Sam Nordfeldt träffas på tel 013-221673 eller e-post SamNo@CMT.LiU.SE.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera