Tema
Natur & teknik

Natur & teknik

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Natur & teknik” i kronologisk ordning.

Så ska puckellaxen stoppas

Puckellaxens utbredning i svenska vatten kan bli ett hot mot våra inhemska laxfiskar. Den kan störa de andra laxarnas lek, och det finns också risk för att den sprider sjukdomar och parasiter. Den går inte att utrota, säger forskare vid SLU.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Fåglar hjälper varandra av delvis egoistiska skäl

Det lönar sig att hjälpa sina syskon. Fåglar som lever i grupper men inte har egna ungar – och som hjälper till att föda upp sina yngre syskon – har större chans att själva bli föräldrar i framtiden.
– Det finns ett mått av egoism hos hjälpsamma fåglar, konstaterar forskaren Charlie Cornwallis vid Lunds universitet.

Natur & teknik
Läs mer

Träna bort fantomsmärtorna med AI-algoritmer

Fantomsmärtor kan behandlas effektivt tack vare forskning om maskininlärning och förstärkt verklighet. Chalmersforskaren Max Ortiz Catalan har utvecklat en ny teori om det gåtfulla tillståndet.
– När man väcker liv i det slumrande nervsystemet med motorisk fantomstyrning hjälper det till att försvaga och bryta kopplingen som orsakar smärta, säger han.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Svår torka stör jordarnas funktioner

Extremvärme och torka får långvariga effekter på marken och dess små och osynliga invånare. Enligt forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är mikrobsamhällena livsviktiga för markens egenskaper, inte minst förmågan att ge oss mat och rent vatten.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Första fossila parasiten funnen

När gamla, fossila insektspuppor i Naturhistoriska riksmuseets samlingar röntgades hittades helt oförstörda, fossila steklar. Som om de väntat på att framtidens teknik ska kunna avslöja dess inre har pupporna legat i museet i över hundra år. Fyndet är det första fossila beviset på parasitism, att en art lever i en annan.

Natur & teknik
Läs mer

Gravida kantnålshanar överger ungarna om de hittar snyggare hona

Hos kantnålsfiskar blir hanarna gravida, förser ungarna med näring och syre och avslutar det hela med en levandefödsel. Men de är knappast några mönsterpappor. Om hanen träffar en ny sexigare (större) hona, gör han sig av med ungarna eller äggen, för att snabbare kunna para sig med den nya förälskelsen. Det visar en studie från svenska och portugisiska forskare.

Natur & teknik
Läs mer

Så ska spårvägar vara

Spårväg ska vara enkel, förutsägbar och lättförståelig. Nya spårvägslösningar måste baseras på att gaturummet anpassas för spårvägstrafik, menar VTI som sammanställt en rapport med rekommendationer vid ny- och ombyggnad av spårväg.

Natur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet