Tema
Natur & teknik

Natur & teknik

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Natur & teknik” i kronologisk ordning.

Därför byter antarktiska enzymer skepnad i värme

Enzymer från köldälskande organismer som lever vid låga temperaturer, nära vattnets fryspunkt, slutar fungera redan omkring rumstemperatur. Med hjälp av stora datorberäkningar har forskare vid Uppsala universitet tagit reda på varför. Det kan bli nyckeln till att designa om enzymer med nya egenskaper.

Natur & teknik

Så studeras en kvävgasmolekyl i detalj

Genom att använda röntgenabsorption vid studier av kvävgas, och utgå ifrån en jon istället för ifrån en neutral molekyl, kan man få ut mycket mer detaljerad information. Det går att göra djupare analyser än vad den etablerade så kallade ESCA-metoden har gett möjlighet till.

Natur & teknik

Receptet på en lyckad älgförvaltning

Några vill ha en hög vilttäthet till förmån för jakt, andra vill ha en lägre andel vilt för att skydda jord- och skogsbruk mot skador. Många intressen ska samsas i en lokalt fungerande älgörvaltning, och utmaningarna varierar regionalt. Ledarskap, goda sociala relationer, och innovationsförmåga är framgångsfaktorer, visar forskning från SLU.

Natur & teknikSamhälle & kultur

Mellanlager kan göra elbilsbatterier betydligt bättre

Bilindustrin storsatsar på att eldrivna fordon ska drivas med så kallade solid state-batterier. Nu presenterar forskare på Chalmers och Xi’an Jiaotong-universitetet i Kina ett sätt som tar det lovande batterikonceptet närmare en storskalig produktion. Med hjälp av ett bredbart mellanlager i batteriet blir strömtätheten tio gånger så hög, samtidigt som både prestandan och säkerheten förbättras markant.

Natur & teknik

Biprodukter gör mjölkkor mer produktiva

När mjölkkor utfodras med mycket spannmål och bönor som komplement till vallfoder äter de mer potentiella livsmedel än vad de producerar i form av mjölk. Men om man ersätter spannmål och bönor med biprodukter, såsom betfiber, drank, rapsmjöl och kli, så producerar korna mycket mer livsmedel än vad de äter.

Miljö & klimatNatur & teknik

Rubbad vattenbalans när våtmarkerna påverkas av ett varmare klimat

I ett framtida varmare klimat kommer avdunstningen från norra halvklotets våtmarker att öka betydligt mer än vad som tidigare varit känt. Det visar en internationell studie där forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet deltagit. Den nya upptäckten ger oss viktig kunskap kring hur den globala vattenbalansen kommer att påverkas i framtiden.

Miljö & klimatNatur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet