Tema
Natur & teknik

Natur & teknik

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Natur & teknik” i kronologisk ordning.

Färre bladlöss när två kornsorter odlas tillsammans

Sortblandningar kan minska angreppen av skadeinsekter. När två sorters korn odlades ihop var angreppen av bladlöss lägre än i monokulturer av respektive sort den avskräckande – den avskräckande effekten beror på det kemiska samspelet mellan kornplantorna, tror forskarna vid SLU. Sortblandningar kan också ha andra fördelar, till exempel en bättre anpassning till extrema väderförhållanden.

Natur & teknik
Läs mer

Fladdermössens mästerliga manövrar

För första gången har forskare lyckats göra direkta mätningar på djur som manövrerar i luften, och fått en bättre bild av hur flexibla flygare fladdermössen egentligen är. Fladdermössens sätt att manövrera i luften kan komma industrin till nytta.
– Jag utesluter inte att framtidens drönare förses med flaxande vingar, säger biologen Per Henningsson.

Natur & teknik
Läs mer

Abborrens arvsmassa kartlagd

Världens första fullständiga sekvensering av abborrens arvsmassa – genomet – har gjorts av ett team av svenska, finska och estniska forskare. Kartläggningen kan visa hur det naturliga urvalet påverkar den genetiska utvecklingen hos en av Eurasiens tuffaste och mest framgångsrika fiskarter.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Tall i tanken – hållbarare bilkörning med grön bensin

Uttrycket ”Sveriges gröna guld” har fått en ny innebörd. Skogen ska numera inte bara ge virke och papper – utan också rädda klimatet. Kemiteknikforskaren Christian Hulteberg har lyckats omvandla en restprodukt från pappersmassatillverkningen till en vätska som är kemiskt identiskt med bensin. År 2021 planeras denna svenska skogsbensin finnas på tankstationerna.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Räkna med all andning för att förstå syrebristen i havet

En minskning av närsalter, och därmed tillväxt, behöver inte nödvändigtvis minska syrekonsumtionen, visar forskning från ett kustnära område i Östersjön. Andning för att upprätthålla livsfunktioner, men inte tillväxt, i ekosystemet kan också spela roll.
– Vi måste beakta baslinje- och underhållsandning för att förstå och förvalta utvecklingen av syrefattiga kustnära områden på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt, menar forskaren Kevin Vikström vid Umeå universitet.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Lösning på mysteriet med fågeln från Atlantis

Världens minsta fågel som inte kan flyga finns på Inaccessible Island (Otillgängliga ön) mitt ute i Sydatlanten. För mindre än 100 år sedan trodde forskare att fågelarten en gång i tiden vandrat dit på sedan länge sjunkna landtungor och gav den därför namnet Atlantisia. Nu har biologer vid Lunds universitet kommit närmare sanningen.

Natur & teknik
Läs mer

Aspar mindre inavlade än människor

Den genetiska variationen inom arten asp är enorm. Varje asps två föräldrar är i genomsnitt lika genetiskt olika som en människa och en schimpans. Men aspar är inte lika inavlade som människor, konstaterar den forskargrupp som nu efter tio år lyckats kartlägga aspars totala genuppsättning.

Natur & teknik
Läs mer

Ljusning för mörk materia

Chansen ökar att vi ska kunna hitta spår av mörk materia bland kvarkarna på CERN. Forskare från bland annat Lunds universitet har utvecklat en mer effektiv teknik för att leta efter ledtrådar kring universums mörka materia. Nu kan vi analysera betydligt mycket mer data än tidigare.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet