Tema

Sökresultat för: bedömning

Minnen kan hindra en saklig bedömning

Minnen av tidigare händelser spelar roll vid bedömningar, visar ny forskning från Umeå universitet. Processer i hjärnan som stödjer lagring och återkallning av minnen från tidigare liknande situationer tas i anspråk även när vi gör numeriska bedömningar. Och kan till exempel påverka när en lärare sätter betyg på sina elever.

Natur & teknik

Förbättringspotentialen för formativ bedömning i skolan

I formativ bedömning ska informationen om vad eleverna kan, direktanvändas som stöd i lärandet. Lärare använder i viss mån formativ bedömning i klassrummet, men det finns också en stor utvecklingspotential. Med omfattande kompetensutveckling kan lärarna förbättra den formativa klassrumspraktiken och egenskaperna hos den utvecklade formativa praktiken är avgörande för om det leder till bättre prestationer i matematik för eleverna, visar umeåforskaren Erika Boström i sin avhandling.

Utbildning & skola

Vassare bedömningar kan förhindra död vid höftledsoperationer

Varje år får cirka 16000 patienter i Sverige en ny höftled. Infektioner och blodproppar hör till de komplikationer som kan uppstå, och även om det är ytterst sällsynt händer det också att patienter dör till följd av operationen. Ny forskning från Uppsala universitet visar hur man på ett träffsäkert sätt kan bedöma vilka patienter som är i riskzonen.

Hälsa & medicin

Tidig bedömning viktig vid svår traumatisk hjärnskada

Vårdkedjan för patienter som drabbats av svåra hjärnskador kan förbättras, säger överläkaren Maud Stenberg överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Mer än hälften av de som drabbas av svår traumatisk hjärnskada förbättras så pass mycket att de klarar sig på egen hand i hemmet – men tidig bedömning kan vara avgörande för hur väl rehabiliteringen fungerar, och att få vänta på insatser och träning försämrar prognosen på längre sikt.

Hälsa & medicin

Egen bedömning av hälsa är en god riskmarkör

Hur bedömer du din egen hälsa? Denna fråga borde fler av oss ställa sig. I en avhandling vid Umeå universitet visar distriktsläkaren Göran Waller att människors bedömning av sin hälsa är en lika god riskmarkör för hjärtinfarkt som till exempel diabetes, blodtryck och kolesterol.

Hälsa & medicin

​​​Brister i bedömningen av sjukskrivnas arbetsförmåga

Bedömningen av arbetsförmåga och informationen i läkarintyg behöver förbättras i sjukskrivningsärenden. En mer effektiv samverkan mellan primärvårdens professioner och fokus på kvalitet i mötet mellan vårdpersonal och sjukskrivna patienter är viktiga faktorer. Det konstaterar Marine Sturesson i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 29 oktober.

Samhälle & kultur

Socialsekreterare gör bättre bedömningar med struktur

Örebroforskare har utvecklat och testat Ester, ett strukturerat bedömningsinstrument som kan användas av alla verksamheter som arbetar med barn och ungdomar – barnavårdscentralen, socialtjänsten, polisen, skolan och barn- och ungdomspsykiatrin. I en studie publicerad i European Journal of Social Work i dag visar de att bedömningarna blir mer relevanta när socialsekreterarna använder detta.

Hälsa & medicin

Kompetens i klassrumsbedömning

Att använda kompetens i klassrumsbedömning innebär ett ständigt arbete med att utveckla både undervisning och lärande. Forskaren Fredrik Thornberg vid Högskolan i Halmstad beskriver i en studie lärares bedömningskompetens. Resultaten visar hur viktigt det är att lärare och elever samarbetar i klassrummet och att lärare måste hjälpa varandra att utvecklas.

Samhälle & kultur

Säkrare bedömning av vanadinförorenad mark

Halten av metallen vanadin kan vara förhöjd i vissa marker. Detta behöver dock inte vara ett miljöproblem, eftersom vanadinet kan vara så hårt bundet att det inte tas upp av organismer i marken. Om man vill bedöma om vanadinförekomsten är skadlig är halten i markvattnet ett bättre mått än totalhalten i marken. Det visar Maja Larsson i en avhandling från SLU.

Miljö & klimat

Bättre riskbedömning vid kronisk leukemi

Om man redan vid diagnos kan identifiera de patienter med kronisk lymfatisk leukemi som har bättre eller sämre prognos ökar läkarnas möjligheter följa upp patienterna på bästa sätt och anpassa behandlingen. Nu har forskare vid Uppsala universitet visat på ett nytt samband mellan specifika molekylära egenskaper hos sjukdomen och grupper av patienter med olika prognos.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet