Stadsdel med bostadshus
Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Allt fler bostadsområden får staket omkring sig och utvecklingen sker inte bara i rika stadsdelar. Trenden riskerar att öka privatiseringen av allmänna ytor i städerna, menar forskare.

Så kallade gated communities, dit bara boende har tillträde, för kanske tankarna till rika områden där bostadsägarna velat skärma av sig rumsligt och socialt.

Men under det senaste decenniet har en ökning av stängda ytor skett även i andra delar av städer. Även bostadsrättsföreningar i miljonprogramsområden stänger in delar av sin mark.

– Att leta sig fram till gränder och bakgator är en del av att upptäcka sin stad. Det blir förstås svårare ju mer som stängslas in, säger Karin Grundström som är professor i arkitektur vid Malmö universitet.

Inhägnade områden i Malmö och Paris

Hon har tillsammans med en forskare i Frankrike studerat utvecklingen i några bostadsområden i Malmö och Paris. I Malmö ingår ett område som sträcker sig mellan Rosengård och Västra hamnen.

I Sverige kan en bostadsrättförening bestämma om tillträdet till föreningens mark ska stängas av. Ibland kan det röra sig om ett låst staket runt hela byggnaden. Det förekommer också att man hägnar in innergården eller en lekplats, förklarar Karin Grundström som intervjuat människor som rör sig i de aktuella områdena i Malmö.

– ”Jag har kunnat gå här tidigare”, är en vanlig kommentar. Det finns ofta ett gemensamt stort grönområde i miljonprogramsområden. Men nu privatiseras delar av staden på ett ganska aggressivt sätt. Det blir normaliserat, säger Karin Grundström.

Boende som intervjuats i Malmö säger bland annat att staketen visar att ett hus eller ett kvarter är privatägt. Vissa tycker att det är normalt med staket, andra ser det som tecken på en negativ samhällsutveckling.

– Staket och grindar kan utstråla att något är mer värt och signalera högre status, säger Karin Grundström.

Höja utsatta områdens status

Forskarna menar att utvecklingen hänger samman med förändringar i bostadspolitik och stadsplaneringsideal.

I Frankrike har utvecklingen varit del av en officiell policy att skärma av och sätta staket i utsatta områden för att de ska se mer ”medelklassiga ut”.

– Tanken är att det ska höja statusen. Man kallar föreningarna för Residens och stänger också av mer i Frankrike än vad som görs här, säger Karin Grundström.

Tillgänglighet till stadsområden minskar

Enligt forskarna reser studien frågor om vad allmänheten har tillträde till och vad som är gemensamma rum i städerna. Enligt Karin Grundström minskar tillgängligheten och privatiseringen av det allmänna ökar.

– Det hänger också samman med en förändrad syn på välfärdsstaten där bostadsfrågan alltid varit en viktig del. Nu har den blivit mer privatiserad och i stället för tanken om det gemensamma ser vi de här tendenserna till mikro-segregation inom områden, säger Karin Grundström.

Vetenskaplig studie

Imposing ‘Enclosed Communities’? Urban Gating of Large Housing Estates in Sweden and France, Land.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera