Tema

Rekordmånga fjällrävar föddes förra året

Fjällräven klassas som en starkt hotad art, men förra årets inventering gav glädjande resultat. 164 nya kullar tittade ut från lyor i Sverige, Finland och Norge. Det innebär rekordmånga nyfödda ungar.

Vid millennieskiftet var fjällräven nära utrotning i Sverige och Norge. Då fanns bara cirka 40-60 individer, men även om fjällräven fortfarande klassas som starkt hotad i Sverige visar årliga inventeringar att arten nu ökar i antal.

Under 2021 kom 118 kullar av fjällrävsungar i Sverige, Norge och Finland. Och nyligen berättade Naturvårdsverket om resultaten av en inventering som gjordes sommaren 2022. Resultaten visar 164 kullar – ett rekord sedan inventeringarna inleddes.

En viktig förklaring till tillväxten sedan 2021 är att det funnits mer smågnagare, som är fjällrävens huvudföda.

En liten fjällrävsvalp utforskar omgivningen nära en lya. Bild: Hjalmar Stake/Svenska fjällrävsprojektet

Men det finns också tydliga signaler att bevarandeåtgärderna som stödutfodring och avskjutning av konkurrerande rödrävar fortfarande har avgörande betydelse för utvecklingen, enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.

– Trots att det inte var ett tydligt gnagartoppår i Norrbotten ser vi relativt många föryngringar av fjällräv där 2022. Det inger hopp inför nästa säsong både för antalet kullar och nyetableringar, säger Johan Wallén, koordinator för fjällrävsinventeringen på Naturhistoriska riksmuseet och forskare i zoologi vid Stockholms universitet.

Han fortsätter:

– I söder däremot finns signaler om mycket god tillgång på smågnagare under 2022, vilket kan innebära ett bottenår nästa år. Följden kan bli ett färre antal fjällrävskullar i söder under 2023.

Även vuxna fjällrävar blir fler

  • Förutom att fler ungar har fötts syns också en ökning med omkring 88 vuxna fjällrävar sedan den förra inventeringen 2021.

  • Populationen i Sverige, Norge och Finland bedöms nu vara uppe i över 550 vuxna individer.

  • Fjällräven är i dag klassad som starkt hotad i Sverige. Trots 90 år som fredad art har den haft svårt att återhämta sig.

  • Sedan 2018 inventeras fjällräv enligt en gemensam metodik med Norge.

Källa: Naturvårdsverket

Oklart om ökningen fortsätter

I mitten av 1980-talet startade Svenska fjällrävsprojektet för att studera fjällrävens beteende och populationsdynamik i Vindelfjällen. Zoologer vid Stockholms universitet har sedan dess forskat om den svenska fjällrävsstammen och gjort de årliga inventeringarna.

– Vi kan konstatera att de åtgärderna som vidtagits givit bra resultat, men att det fortfarande är avhängigt på antalet lämlar hur många kullar det blir och om ökningen kan fortsätta, säger Karin Norén, docent i zoologi vid Stockholms universitet och en av forskarna i projektet.

Forskaren Johan Wallén lyfter fram att arbetet för att bevara fjällrävarna nu gett frukt.

– Vad gäller årets rekord är det två fler kullar än det tidigare rekordet men ännu roligare än det svenska rekordet är föryngringen i Finland, den första sedan 1996 och förhoppningsvis starten på en fortsatt återetablering i Finland. Inom projektet fortsätter vi nu att driva forskning om ekologi, genetik och bevarande och ser med tillförsikt framtiden an med nyligen erhållna forskningsanslag.

En tanke med fjällrävsprojektet har varit att testa vilka effekter åtgärder kan ha.

– I den första EU-ansökan om anslag skrev jag att vi skulle försöka vända nedgången till en ökning och målet var en fördubbling. Men det blev en starkare ökning än så, säger Anders Angerbjörn som startade projektet.

Rapport:

Inventering av fjällräv i Norge, Sverige och Finland, Norsk institutt for naturforskning, Naturhistoriska riksmuseet (NRM) samt Metsähallitus.

 

Rekordmånga fjällrävar föddes förra året

 lästid ~ 3 min