Bild: Enis Yavuz/Unsplash
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

I områden med många besiktningsstationer är det större chans att bilen ska gå igenom bilprovningen. Det visar en studie som baseras på drygt 22 miljoner besiktningar.

En viktig fråga för politik och samhällsekonomi är hur konkurrens påverkar olika aktörers beteenden. Men det hela kan vara problematiskt att mäta.

– Konkurrens påverkar och påverkas av många olika faktorer. När det gäller till exempel skolor och betygsinflation kan ju konkurrens påverka undervisningens kvalitet. Samtidigt är det svårt att säkert och objektivt mäta kunskap eftersom det är skolornas egna lärare som rättar sina elevers nationella prov, där proven ses som ett mått på kunskap, säger Jerker Holm, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Bilbesiktning lättare att undersöka

När det gäller svensk bilbesiktning försvinner en stor del av dessa problematiska faktorer, menar Jerker Holm. Dessutom finns det en rik datamängd avseende de ungefär fem miljoner besiktningar som görs årligen. En bilbesiktning följer ett bestämt protokoll som går igenom en given uppsättning krav på detaljer (bromsar, belysning med mera) som är tydliga, och utifrån sett, tämligen objektiva. Svensk bilbesiktning är dessutom organiserad så att bilbesiktningsföretagen inte får sälja andra relaterade tjänster (till exempel reparationer) som skulle kunna påverka inspektörernas bedömningar i besiktningarna.

– Den svenska bilbesiktningsmarknaden kan därför ses som en reglerad marknad som är inriktad mot kontroll av säkerhet och där konkurrens gärna får påverka effektivitet men inte sannolikheten att få sin bil godkänd, säger Jerker Holm.

Fler godkända bilar

Trots dessa förutsättningar fann Jerker Holm och Osmis Habte statistiskt signifikanta konkurrenseffekter: Om en station tillkommer på en medianmarknad (det vill säga en marknad där antalet besiktningsstationer är lika med medianantalet) ökar andelen godkända besiktningar med 0,3–1,9 procent. Även om effekterna får ses som begränsade så är de statistiskt tydliga och berör många bilägare.

I den aktuella studien gjordes ungefär 4,5 miljoner besiktningar per år och andelen godkända bilar var cirka 70 procent. Med dessa siffror innebär 1 procent ökning i andelen godkända besiktningar en ökning med drygt 30 000 godkända bilar årligen i Sverige.

– Det är svårt att exakt säga vilken mekanism som förklarar resultaten men en som ligger nära till hands är att det är lättare för en missnöjd bilägare som fått sin bil underkänd att byta station när det finns flera att välja mellan i närområdet. Detta gör det mer ”kostsamt”, i termer av kundbortfall, för en station att vara strikt i besiktningarna när det finns många konkurrenter jämfört med få, säger Jerker Holm.

Så gjordes forskningen

  • Varje besiktningsstation antas ha ett visst upptagningsområde som kan anges som en viss radie runt den.
  • Antalet andra bilprovningsstationer inom upptagningsområdet blir då ett mått på den konkurrens som stationen är utsatt för. Ju fler konkurrenter desto större konkurrens.
  • Om en station tillkommer på en medianmarknad (det vill säga en marknad där antalet besiktningsstationer är lika med medianantalet) ökar andelen godkända besiktningar med 0,3–1,9 procent.
  • I den aktuella studien gjordes ungefär 4,5 miljoner besiktningar per år och andelen godkända bilar var cirka 70 procent.
  • Med dessa siffror innebär 1 procent ökning i andelen godkända besiktningar en ökning med drygt 30 000 godkända bilar årligen i Sverige.

Vetenskaplig artikel:

Competition Makes Inspectors More Lenient: Evidence from the Motor Inspection Vehicle Market.

Kontakt:

Jerker Holm, professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, hj.holm@nek.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera