Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Under flera år har ett forskningsprojekt testat svenska mäklares personlighetsdrag. Som mäklare är det en fördel att vara känslomässigt stabil, för att klara de stressiga arbetstiderna och orka ha många bollar i luften.

Jonas Kågström, forskare vid Högskolan i Gävle, driver ett sexårigt forskningsprojekt för att undersöka den långsiktiga hållbarheten i mäklaryrket. Forskarna i Gävle skickar årligen ut en enkät till 1000 mäklare i Sverige, där man tittar på fem olika personliga egenskaper enligt femfaktormodellen The Big Five.

– Vid våra analyser sticker det ut hur samvetsgranna de är. Men mest förvånande var vi över deras höga värden för känslomässig stabilitet, säger han.

Det är nästan en förutsättning att vara känslomässigt stabil som mäklare, enligt Jonas Kågström. Eftersom det är prestationsbaserad lön och väldigt stressigt med oregelbundna arbetstider. I Sverige har man också ett mycket större juridiskt ansvar.

– Är du lugn som en filbunke och dessutom ordningsam, ja då har du ordning på papperen och du orkar hålla många bollar i luften.

Testar sina mäklarstudenter

På utbildningen för fastighetsmäklare i Gävle låter de sedan fem år också studenterna göra testerna. De följs sedan upp av seminarier där studenterna kan diskutera sina resultat, i grupp eller enskilt.

– Detta är något jag verkligen kan rekommendera. Studenterna upplever det som väldigt värdefull självkännedom, så det blir en typ av personlighetsutveckling också, säger Jonas Kågström.

Här finns en chans att i tid göra en ung student medveten om att studentens personlighet påverkar prestationen och välmående i mäklaryrket.

– Det är lätt att observera att mäklare är väldigt extroverta, men svårare att på ytan se om en person är samvetsgrann, säger Jonas Kågström.

Framtida antagning på personlighetstest

Jonas Kågström säger att de lekt med tanken att anta en liten kvot av studenterna utifrån särskild prövning med personlighetstest. Ungefär som man gjort på läkarlinjen i många år.

– Och sedan följa dem under studierna, men även 3-5 år när de är ute och jobbar som mäklare. Det tycker jag skulle vara kittlande intressant, säger han.

Jonas Kågström har även föreslagit det för sjuksköterske- och lärarprogrammen, yrken med väldigt speciella krav på personlighet för att trivas.

– Både lärare och sjuksköterskor skulle förmodligen må bra av att kanske ha en lite större självkännedom när de går ut i yrket, säger Jonas Kågström.

The Big Five

Femfaktormodellen, The Big Five, tittar på fem olika personliga egenskaper som till stor del är medfödda och som avgör hur du fungerar i olika sammanhang som person.

  • Hur öppen du är för nya erfarenheter
  • Hur samvetsgrann eller inte samvetsgrann du är
  • Hur extrovert eller introvert du är
  • Hur pass harmonisträvande eller burdus du är
  • Hur pass emotionellt stabil du är

Femfaktormodellen är sedan 1990-talet den dominerande modellen inom personlighetspsykologi för att beskriva hur våra personligheter är sammansatta av personlighetsdrag. Den kallas femfaktormodellen för att den bygger på fem faktorer som vart och ett bestämmer ett personlighetsdrag. Dessa fem personlighetsdrag blir tillsammans en profil eller karta över en individs personlighet.

Kontakt:

Jonas Kågström, forskare i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, jonas.kagstrom@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera