Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Alkohol, mat och bostaden, det är vad vi lagt våra pengar på under pandemin. Vi har spenderat mindre än vanligt på kläder och skor, restaurangbesök och resor. Det visar Konsumtionsrapporten 2021.

Under 2020 minskade konsumtionen i Sverige med 4,7 procent jämfört med 2019. Det är ett historiskt ras, större än under finanskrisen år 2008. Under det första kvartalet 2021 fortsatte nedgången, för att vända uppåt under det andra och tredje kvartalet. Totalt ökade hushållens privatkonsumtion med 4,9 procent under de tre första kvartalen 2021.

Handlade mindre utomlands

Under 2020 märktes tydligast en minskad konsumtion i utlandet, utländska turisters konsumtion i Sverige, hotell och restaurang, kläder och skor, samt transporter och fordon, enligt Konsumtionsrapporten som ges ut av Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i samarbete med Centre for Retailing.

Konsumtion som minskat under pandemin:

  1. Hushållens konsumtion i utlandet (-44%)
  2. Utländsk konsumtion i Sverige (-34%)
  3. Hotell, kaféer och restauranger (-25%)
  4. Kläder och skor (-16%)
  5. Transporter (-12%)

Under 2021 har konsumtionen åter ökat inom de här områdena, men konsumtionen i utlandet och hotell- och restaurangbesöken ligger fortfarande under nivåerna före pandemin. Det gäller även i mindre utsträckning transporter, fordon och inköp av kläder och skor, även om skillnaden inte är lika framträdande.

– Pandemin har präglat mycket av 2021. Det har rått olika former av begräsningar kring resor till andra länder och många har arbetat och studerat hemifrån under de tre första kvartalen, säger konsumtionsforskare Ulrika Holmberg på Centrum för konsumtionsforskning och redaktör för Konsumtionsrapporten 2021.

Även om pandemin kraftigt inverkat på den minskade konsumtionen i utlandet, inköp av kläder och skor, samt restaurangbesök, har utvecklingen inom dessa områden varit svagare än den totala konsumtionen under flera år.

Mer tid hemma

Mer tid i hemmet och färre restaurangbesök har samtidigt påverkat detaljhandeln positivt. Under det första pandemiåret 2020 växte dagligvaruhandeln mest, medan konsumtion av möbler, inredning och annan sällanköpshandel hade den största ökningen under 2021.

Konsumtion som ökat under pandemin

  1. Alkohol och tobak (inköp i Sverige) (+5,4%)
  2. Möbler, hushållsartiklar och underhåll (+3,6%)
  3. Kommunikation (+2,7%)
  4. Livsmedel och alkoholfria drycker (+1,7%)

E-handel ökade med 40 procent

Den mest utmärkande trenden inom detaljhandeln är e-handelns snabba tillväxt under 2020. Under det året ökade e-handeln med 40 procent och omfattade då 14 procent av den totala detaljhandeln.

– Det här tror vi bygger på en kombination av ansvar för att minska trängsel och att själv undvika att bli smittad, som har lett till att fler handlar på nätet än tidigare. Framförallt är det många som tidigare inte handlat mat på nätet som började med det under 2020, säger Ulrika Holmberg.

Sett utifrån den utveckling som har skett under 2020 och under 2021 tror Ulrika Holmberg att nya restriktioner kan få olika konsekvenser vad gäller konsumtionen:

– Det beror lite på vilka restriktionerna blir och hur det påverkar hur många som samtidigt får vistas på olika platser. Alla besöksintensiva verksamheter såsom resor, restauranger, butiker påverkas mycket av om antal personer begränsas. Men konsumtion och inköp på nätet kan få ytterligare ett uppsving.

Rapport:

Konsumtionsrapporten 2021

Kontakt:

Ulrika Holmberg, Konsumtionsforskare/universitetslektor i marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ulrika.holmberg@cfk.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera