Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ny teknik och ökad elektrifiering innebär att samhällets behov av både vanliga och ovanliga metaller ökar, till exempel sällsynta jordartsmetaller. En av Europas största förekomster finns i Norra Kärr utanför Gränna. – Norra Kärr har kapacitet att bidra till EU:s framtida ökade självförsörjning av sällsynta jordartsmetaller, säger Axel Sjöqvist, författare till en ny avhandling vid […]

Ny teknik och ökad elektrifiering innebär att samhällets behov av både vanliga och ovanliga metaller ökar, till exempel sällsynta jordartsmetaller. En av Europas största förekomster finns i Norra Kärr utanför Gränna.

– Norra Kärr har kapacitet att bidra till EU:s framtida ökade självförsörjning av sällsynta jordartsmetaller, säger Axel Sjöqvist, författare till en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

För att kunna genomföra grön omställning och för nytillverkning av vindkraftverk och elbilar krävs en tillförlitlig försörjning av bland annat sällsynta jordartsmetaller. Sällsynta jordartsmetaller används i teknik som till exempel bildskärmar, katalysatorer, batterier och kraftfulla permanentmagneter.

– Det är därför viktigt att få kunskap om bergarternas geologiska ursprung och utveckling och att dessutom kunna se fördelningen av de sällsynta jordartsmetallerna mellan olika bergarter och mineral. Det här är en förutsättning för resurseffektivt utnyttjande och för framtida prospekteringsinsatser i Sverige och globalt, säger Axel Sjöqvist vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Studierna i hans avhandling ger nya insikter i Norra Kärrs geologiska ursprung.

– För många innovationskritiska metaller och mineral saknas idag en säker försörjning.

För en grön omställning krävs tillräcklig tillgång till de metaller som vindkraftverk och elbilar byggs av. Vindkraftverken producerar mer el och elbilarna kan köra längre sträckor tack vare sällsynta jordartsmetaller, som är viktiga komponenter i elmotorer och generatorer.

EU importerar från Kina

Gruvverksamhet och mineralutvinning skapar samtidigt utmaningar för miljön. Och planerna på mineralutvinning utanför Gränna har gett upphov till miljöprotester.

– Brytning av resurser påverkar alltid miljön på något sätt. Den påverkan försvinner inte när vi importerar metallerna, snarare blir den större ur ett globalt miljöperspektiv. Resurserna i berggrunden går tyvärr inte att flytta på. Det är upp till Mark- och miljödomstolen att bedöma om företagets nya plan för brytningen i Norra Kärr kan genomföras på ett miljösäkert sätt.

Idag importerar Europeiska unionen 98 – 99 procent av sitt behov av sällsynta jordartsmetaller från Kina.

– Där har de framställts under tveksamma förhållanden för människor och miljö. Kina har ett globalt marknadsmonopol och styr därför hur mycket av dessa metaller som finns tillgängligt i resten av världen. Följaktligen har de även indirekt kontroll över om EU lyckas uppfylla sina hållbarhetslöften.

Avhandling:

Ample Rare Elements: A Geochemical Anomaly in the Earth’s Crust at Norra Kärr.

Kontakt:

Axel Sjöqvist, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, axel.sjoqvist@gu.se

Mer om de sällsynta jordartsmetallerna:

Sällsynta jordartsmetaller är en grupp som innefattar 17 grundämnen: lantan och de fjorton lantaniderna samt yttrium och skandium. Flertalet av dessa ämnen upptäcktes i Sverige av svenska forskare i mineralprover från två svenska fyndorter: Ytterby gruva i Stockholms skärgård och Bastnäsfältet i Bergslagen.

Bergarterna i Norra Kärr bildades för 1,5 miljard år sedan. Sällsynta jordartsmetaller anrikades till höga koncentrationer genom fraktioneringskristallisation av magma med ett ursprung i jordmanteln. För en miljard år sedan, när Västkusten präglades av en Himalaya-liknande bergskedja, påverkades bergarterna i Norra Kärr av en höjd temperatur och bergskedjetryck. Detta gav upphov till en lokal omfördelning av metallerna i Norra Kärr. Metallerna är inkorporerade i mineralet eudialyt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera