Bild: Антон Дмитрие/Unsplash
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det finns ett samband mellan väpnad konflikt och våld i nära relationer. Det visar data från Colombia. Ju mer intensiv konflikt, desto större risk för en kvinna att utsättas för våld av sin partner eller före detta partner.

Sexuellt våld mot kvinnor har utförts av alla väpnade grupper i Colombia. Det har använts med avsikt att skrämma och förnedra kvinnor och hela samhällen, skada fiender och i syfte att få värdefull information.

– Sexuellt våld i krig är ett ämne som fått mycket uppmärksamhet på internationell nivå. Men fokus har legat på det våld som utförs av väpnade grupper som en form av krigsvapen, medan sambandet mellan våld i nära relationer och konflikt glömts bort, säger Signe Svallfors, doktor på Sociologiska institutionens demografiska avdelning på Stockholms universitet.

Värre vid intensiv konflikt

Resultaten från hennes forskning visar att ju mer intensiv konflikten är i kvinnors närområde desto större risk löper de att utsättas för såväl emotionellt, fysiskt som sexuellt våld av sina partners eller före detta partners.

– En av de viktigaste policyrekommendationerna är därför att fredsprocesser också måste titta på det våld som äger rum i den privata sfären och inte bara den offentliga, menar Signe Svallfors.

Stannar trots misshandeln

Bland kvinnor som utsatts för partnervåld finns det även ett samband mellan mer exponering för konflikt och sannolikheten att vara i en relation. Det tyder, enligt Svallfors, på att kvinnor som drabbas av konflikt i högre utsträckning stannar kvar i våldsamma relationer.

Även tidigare studier annat Peru och Rwanda har visat att det finns ett samband mellan väpnad konflikt och mäns våld mot kvinnor.

– Det finns däremot, vad jag vet, ingen tidigare forskning som visar att kvinnor som lever i konfliktområden och som utsatts för våld i nära relationer i högre grad stannar kvar i relationen, så det var ett ganska oväntat resultat, säger Signe Svallfors.

Så gjordes studien

Forskaren har använt data från enkätundersökningen Demographic and Health Survey från tre olika undersökningstillfällen, 2005, 2010 och 2015, där kvinnor bland annat svarat angående sina erfarenheter av våld i nära relationer. Urvalet består av omkring 70 000 kvinnor i åldrarna 13-49.

Utöver detta har forskaren använt data från Uppsala Conflict Data Program som innehåller information om var och när konflikthändelser har ägt rum samt antal omkomna. Genom att kombinera dessa två källor har forskaren tagit fram en statistisk modell som mäter huruvida kvinnors exponering för väpnad konflikt i närområdet har ett samband med deras utsatthet för våld i nära relationer.

Vetenskaplig artikel:

Hidden Casualties: The Links between Armed Conflict and Intimate Partner Violence in Colombia.

Kontakt:

Signe Svallfors, doktor på Sociologiska institutionens demografiska avdelning, Stockholms universitet, signe.svallfors@sociology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera