Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det finns fem områden där rika och medelinkomsttagare har oproportionerligt stor påverkan på de globala utsläppen – och därmed ett större ansvar och mer möjligheter att driva på klimatomställningen, menar klimatforskare.

– Vi uppmuntras att minska vår klimatpåverkan, men sanningen är att vissa människors handlingar har större effekt än andras. De som är rika har bättre möjligheter, och ett större ansvar för att agera för klimatet, men även du som är medelklass kan göra stor skillnad, säger Kimberly Nicholas, forskare vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling.

– Tjänar du över 330 000 SEK per år, är högskoleutbildad och har ett bra jobb anses du nämligen ha en hög socioekonomisk status sett ur ett globalt perspektiv.

Hög socioekonomisk status definieras i studien som att ha ett bra jobb, god utbildning, relativt hög inkomst, samt bo i ett välmående område. Definitionen omfattar alltså alla som har en inkomst på mer än 330 000 SEK per år eller högre, det vill säga ett bredare spektrum än endast de allra rikaste.

Rika orsakar mer klimatföroreningar

Enligt studien, som är publicerad i tidskriften Nature Energy av klimatforskaren Kimberly Nicholas tillsammans med miljöpsykologen Kristian Steensen Nielsen vid Cambridges universitet och forskarkollegor i USA och Tyskland, orsakar cirka 1 procent av de med inkomster över cirka 950 000 SEK per år lika mycket klimatföroreningar som de fattigaste 65 procenten globalt – vilket motsvarar 4,5 miljarder människor.

Medelklassen, som utgör cirka 10 procent av jordens befolkning, står i sin tur för cirka hälften av alla koldioxidutsläpp från hushåll. Det är därför kritiskt att mobilisera, motivera och inspirera dessa grupper för att driva på omställningen, både genom personliga val och genom att påverka på olika nivåer, menar forskarna.

Fem områden där rika och medelinkomsttagare kan göra skillnad för klimatet

Konsumtion: Minska din konsumtion. Majoriteten av utsläppen som kopplas till konsumtion kommer från långdistansflyg och bilresor, följt av hushåll. 50 procent av de globala utsläppen av växthusgaser från flygresor orsakas av bara 1 procent av världens befolkning.

Investeringar: Omplacera dina investeringar och ditt privata pensionssparande från bolag som bidrar till globala utsläpp och investera istället i fossilfria alternativ. Särskilt de med stora förmögenheter kan göra stor skillnad eftersom de största investeringarna i aktier och obligationer görs av den rikaste 1 procenten av världens befolkning.

Verka som förebild: Nyttja dina sociala nätverk och din sociala status för att driva igenom hållbara förändringar, förändra normer och kulturella och sociala beteenden. Genom att göra mer klimatvänliga val – och prata om dem med andra – kan man verka som förebild och påverka andra i samma riktning. Det kan handla om att minska flygresandet, resa mer klimatsmart och äta vegetariskt. Till exempel förstärktes populariteten för hybrid- och sedan helelektriska fordon genom att kändisar började använda dem och även marknadsförde dem.

Organisatoriskt inflytande: Bidra till att företag, styrelser och civilsamhällesorganisationer arbetar aktivt för att driva klimatfrågan och minska sina utsläpp. Personer med hög socioekonomisk status innehar oftare ledarskapspositioner inom företag och organisationer. Exempelvis har oproportionerligt många av de som arbetar i USA:s mest framgångsrika företag gått på elitskolor och universitet. Denna grupp kan verka för att minska organisationens utsläpp och klimatpåverkan, genom att exempelvis förändra företagskulturen, byta leverantörer och se över investeringar. Även donationer till organisationer som arbetar för omställningar kan leda till positiva effekter för klimatet.

Medborgarengagemang: Använd din ekonomiska, politiska, och sociala status för att påverka beslutsfattare och politiker, samt stötta och engagera dig i sociala rörelser och politiska partier som arbetar aktivt för att minska våra utsläpp och driva omställningen till ett mer hållbart samhälle. Lobbying har ett stort inflytande på politiken, och ofta är det ett litet antal inflytelserika personer som står för det största inflytandet, antingen genom direkta lobbyingaktiviteter, eller genom de roller de innehar i privata eller ideella organisationer. Därför kan påtryckningar från personer med stort lobbyinflytande bli en stark kraft för att få igenom politik som kan begränsa klimatförändringarna.

– Om vi kan få fler människor, både rika och medelinkomsttagare i länder som Sverige, att engagera sig kan det få stora positiva effekter för klimatet. På sikt kan det ge ringar på vattnet och leda till både politiska och samhälleliga förändringar, säger Kimberly Nicholas.

Studien syftar till att flytta fokus från att ändra den breda befolkningens beteende till att istället motivera personer med hög socioekonomisk status att göra andra val – eftersom denna grupps beteende har en betydligt större påverkan på växthusgasutsläppen.

Den är en syntes av befintliga forskningsstudier och använder dessa för att presentera nya forskningsperspektiv. Den syftar till att förstå befintliga data och information och utifrån det ta fram ny kunskap och rekommendationer.

Kontakt:

Kimberly Nicholas, Universitetslektor vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS, kimberly.nicholas@LUCSUS.lu.se

Vetenskaplig artikel:

The role of high-socioeconomic-status people in locking in or rapidly reducing energy-driven greenhouse gas emissions (Kristian S. Nielsen, Kimberly A. Nicholas, Felix Creutzig, Thomas Dietz och Paul C. Stern) Nature Energy

Artikeln var först publicerad på Lunds universitets webb.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera