Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur ser ett gott liv ut där du och planeten mår bra och där sådant du tycker är viktigt finns? Hjälp forskarna genom att dela din berättelse och dina tankar om framtiden med dem.

I ett nystartat forskningsprojekt uppmanas allmänheten och skolelever att dela med sig av sina erfarenheter från pandemiåret 2020 samt att beskriva sin vision av framtiden (läs mer om hur du kan delta längst ner i den här artikeln ). Berättelserna ska sedan analyseras digitalt för att ge forskarna en bild av hur människors drömvärldar ser ut och hur stor klimatpåverkan de skulle innebära.

I projektet, som har namnet Utopian stories, samarbetar litteraturvetare med klimatforskare för att koppla samman våra beteendeförändringar under pandemin med klimatomställningen och våra visioner om framtiden. Själva insamlandet av berättelser har precis startat. Alla över 15 år är välkomna att delta.

Projektet Utopian stories är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Nobelprismuseet och KTH. Vill du läsa mer om projektet kan du göra det här.

Vad kostar drömmen för klimatet?

– Vi vill att människor ska föreställa sig vilken värld de vill leva i, och projektet ska undersöka vad en sådan värld skulle ”kosta” klimatmässigt. Om jag målar upp min drömbild av framtiden – vad innebär en sådan för klimatet? Kanske måste jag minska klimatpåverkan, och i så fall hur? säger projektledaren Camilla Brudin Borg, lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Hon tror att vi behöver vara öppna för nytänkande just nu: vi har redan fått ställa om vår livsstil i samband med pandemin, nu kan vi använda dessa erfarenheter och fundera på hur vi kan ställa om för klimatet. Syftet med projektet är att få människor engagerade i vår gemensamma framtid.

– Under det senaste året har vi varken flugit eller handlat lika mycket. Projektet handlar om förändring, både om den vi har gjort och om den vi måste göra för att klara klimatmålen.

Välkomnar kreativitet och fantasi

Camilla Brudin Borg vill att deltagarna ska använda sin kreativitet och fantasi och skapa berättelser om en framtid där vi har förändrat saker till det bästa. De får gärna tänka i helt nya banor och hitta på världar som vi människor inte har någon tidigare erfarenhet av.

– Jag kan tänka mig att det är många unga som tänker sig en väldigt teknologisk framtid, men vi hoppas också få in helt nya sätt att föreställa sig framtiden.

Ingjuta hopp i ungdomarna

Projektet vill bara ha in utopier, det vill säga positiva framtidsvisioner. Camilla Brudin Borg menar att det under lång tid funnits en stor övervikt av dystopier – mörka berättelser om framtiden – på bokmarknaden och att vi behöver bryta den trenden.

– Om litteraturen faktiskt har någon påverkan på hur människor lever borde vi kanske jobba mer med utopin. Vi måste ingjuta hopp i ungdomarna! I projektet vill vi undersöka om positiva framtidsbilder skulle kunna hjälpa oss att nå klimatmålen.

Utopierna ska klimatberäknas

Camilla Brudin Borg hoppas att det trillar in flera tusen berättelser, som sedan ska analyseras med digitala metoder för att få fram de vanligaste framtidsvärldarna som människor tänker sig. Alasdair Skelton, professor vid Stockholms universitet och föreståndare för Bolin Center för klimatforskning, kommer sedan att klimatberäkna resultaten.

Därefter ska forskningsresultaten ligga till grund för utställningar, där förhoppningen är att besökaren ska kunna se hur klimatet påverkas av hur vi väljer att leva.

Bidra till forskningen – så här gör du för att delta

Bild: Dan Borg

Forskningsprojektets del 1: Vad gjorde du inte 2020?
2020 var ett ovanligt år för många. För att minska spridningen av coronaviruset ombads vi att avstå från en del saker som vi annars kanske brukade göra. Men vissa av de förändringar vi har gjort har också fått positiva effekter på klimatet. Hur har det varit för dig? Hur har du upplevt förändringarna i din vardag?

Genom att svara på enkäten ”Vad gjorde du inte 2020?”  hjälper du forskare på vägen att förstå hur vi ska hantera utmaningarna med klimatförändringarna.

Forskningsprojektets del 2: Dela din framtidsvision
Hur ser ett gott liv ut där du och planeten mår bra och där sådant du tycker är viktigt finns? Vad drömmer du om? Hjälp forskarna genom att dela din berättelse och dina tankar om framtiden med dem (skrolla ner en bit på sidan för att komma till formuläret du ska fylla i!).

Är du lärare och vill delta tillsammans med dina elever? Alla från 15 år och uppåt kan delta. Här finns information om forskningsprojektet Utopian Stories riktat mot skolor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera