En tom skolkorridor.
Artikel från Göteborgs universitet

Trots att Sverige hade flest bekräftade fall av covid-19 av åtta länder i en studie var det bara här som grundskolan hölls öppen. Det främsta skälet, menar forskarna, är den svenska konstitutionen med självständiga myndigheter.

En forskargrupp vid Göteborgs universitet har analyserat hur åtta europeiska länder hanterade frågan om att stänga – eller inte stänga – grundskolan under coronapandemins inledning våren 2020. I forskargruppen ingick personer med mycket goda kunskaper i de berörda ländernas politiska system och språk, och man har bland att gått igenom offentliga dokument från regeringar och myndigheter, offentlig information gällande pandemin, presskonferenser och medierapportering.

– I samtliga länder var det regeringen som fattade beslut om grundskolorna skulle stängas eller inte. Politiska överväganden och medicinska skäl var i olika grad avgörande för besluten. Medan politiska övervägande var viktigast i Danmark, Finland, Italien, Norge och Polen, var medicinska skäl viktigast i Tyskland, Sverige och Grekland, säger Sverker Lindblad, professor emeritus i pedagogik.

Varför stängde Sverige inte skolorna under coronapandemin?

I de åtta jämförda länderna hade Sverige flest bekräftade covidfall sett till invånarantal. Trots det var det endast i Sverige som grundskolan inte stängdes ned.

– Det främsta skälet till att Sverige inte stängde skolan är den svenska konstitutionen med självständiga myndigheter och där ministerstyre är förbjudet. Det gjorde att regeringen inte kunde köra över Folkhälsomyndigheten vars bedömningar låg till grund för regeringens beslut, säger Sverker Lindblad.

– En annan viktig aspekt är att den svenska strategin i stor utsträckning vilade på tillit i stället för tvång, det vill säga att medborgarna skulle vara solidariska med de rekommendationer som gavs.

Sociala konsekvenser av nedstängning

I spåren av skolnedstängningarna uppstod det i många fall en diskussion om samhällets beredskap för pandemier, sociala konsekvenser av skolnedstängningar och svårigheter med distansundervisning.

– Det är en angelägen uppgift för pedagogisk forskning att utveckla och pröva idéer och strategier i hur medborgarna ska hantera en pandemi, säger Sverker Lindblad.

Fyra viktiga lärdomar för skolan inför framtida pandemier

Sverker Lindblad lyfter fram fyra viktiga erfarenheter från coronapandemin som skolan kan ta med sig:

  1. Samhället och skolan behöver vara förberedda på en pandemi och på att kunna hantera kraven på avstånd, hygien och andra åtgärder för att dämpa smittspridningen.
  2. Undervisning på distans har visat sig ha en baksida, både i termer av bristande social omsorg och bristande effektivitet.
  3. Pandemin visade på betydelsen av skolan som samhällelig institution – för social samvaro och fostran, men också på klassrumsundervisningens betydelse för eleverna.
  4. Pandemin visade på behovet av pedagogiska insatser för att skola medborgarna i hur de ska hantera pandemin på ett klokt och ansvarsfullt sätt.

Vetenskaplig artikel:

School lockdown? Comparative analyses of responses to the COVID-19 pandemic in European countries.

Kontakt:

Sverker Lindblad, professor emeritus i pedagogik, sverker.lindblad@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera