Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Om deltagare i en konkurrenssituation, till exempel en anställningsprocess, informeras om att processen varit rättvis har de lättare att acceptera resultatet och vara mindre själviska. Utan den informationen tenderar de att vara mer egoistiska.

Enligt psykologisk forskning anser vi människor ofta att framgångar beror på oss själva, medan misslyckanden skylls på yttre omständigheter, som till exempel att en process varit orättvis. Studier har också visat att orättvisa processer ökar egoistiskt och omoraliskt beteende.

Nu visar en aktuell studie från Linköpings universitet att samma tendenser kan förekomma i konkurrensutsatta situationer där ingen av deltagarna haft någon för- eller nackdel, till exempel i ansökningsprocesser.

– När vi misslyckas överskattar vi hur orättvis situationen varit. Det ökar risken att vi blir mer egoistiska och omoraliska. Exempelvis kan det leda till att anställda börjar prata illa om kollegor på arbetsplatsen i en anställningsprocess, säger Kajsa Hansson, doktorand i nationalekonomi vid Linköpings universitet.

Egoism och altruism mättes

Forskarna vid Linköpings universitet ville undersöka om ett själviskt beteende kan förändras med hjälp av information om att en process, eller konkurrenssituation, faktiskt gått rätt och riktigt till.

Forskarna rekryterade 444 deltagare till studien som fick tävla mot varandra genom att lösa matematiska uppgifter av olika svårighetsgrad. Efter att tävlingen var avslutad fick deltagarna veta om de vunnit eller förlorat mot den andra deltagaren. Sedan fick både vinnare och förlorare avgöra hur mycket av vinnarens prissumma som de själva tyckte de var värda. Genom att se hur mycket av pengarna som vinnarna ville ge till förlorarna respektive hur mycket pengar förlorarna ville ta av vinnarna, mätte forskarna altruistiskt respektive egoistiskt beteende. De undersökte också om information om att tävlingen gått korrekt till påverkade hur vinnare och förlorare fördelade pengar till varandra.

Information minskade själviskhet

Resultatet visade att vinnarnas beteende inte påverkades alls men förlorarna tog mindre av vinnarnas prissumma om de fick information om att tävlingen genomförts på lika villkor. Informationen gjorde dem alltså mindre själviska. Utan information däremot överskattade förlorarna hur orättvis tävlingen var.

– Vi ser att osäkerhet kring rättvisan i en konkurrenssituation gör att man blir mer egoistisk. Men information och transparens kan dämpa detta. För att skapa ett mer etiskt och rättvist samhälle är det alltså inte bara viktigt att skapa och implementera rättvisa processer – att informera om detta kan vara minst lika viktigt, säger Kajsa Hansson.

Vetenskaplig artikel:

Losing sense of Fairness: How information about a level playing field reduces selfish behavior.

Kontakt:

Kajsa Hansson, doktorand i nationalekonomi vid institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI) samt JEDI Lab, Linköpings universitet, kajsa.hansson@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera