Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Arbetsmiljön och arbetsförhållandena för både inhyrd och ordinarie personal påverkas av landets regelverk. Det visar en jämförelse mellan Sverige och Polen.

Arbetskraft som hyrs in från bemanningsföretag påverkar arbetsmiljön för både inhyrd och ordinarie personal. Det visar en avhandling som undersökt regelverk för inhyrd personal i Sverige och Polen.

Två arbetsplatser inom ett multinationellt företag i Polen och Sverige studerades. Polen och Sverige använder olika regelverk för inhyrd personal: Det polska regelverket syftar till att begränsa användningen av inhyrd arbetskraft medan Sverige har en liberal reglering.

Studien visar att regleringarna får effekter på arbetsförhållanden och arbetsmiljö på arbetsplatsen − inte bara för de bemanningsanställda utan också för dem med fast anställning.

Kollektivavtal underlättar i Sverige

En av studiens slutsatser är att det svenska regelverket (som bygger på kollektivavtal) har gjort det lättare att integrera den inhyrda personalen på arbetsplatsen. Det har till exempel medfört att inhyrd och ordinarie personal utför liknande arbetsuppgifter och att även bemanningsanställda får möjligheter till kompetensutveckling.

− Den ordinarie personalen uttrycker samtidigt en orättvisa över att deras kollegor sedan många år, som utför samma arbetsuppgifter, inte har trygga anställningsvillkor, säger Pille Strauss-Raats.

Restriktiv lag i Polen

Studien visar att den restriktiva lagstiftningen i Polen inte har förhindrat inhyrning utan snarare lett till att bemanningsanställda används som en flexibel buffert, segregerad i lågkvalificerade uppgifter i organisationens utkant. I Polen är den inhyrda personal utestängd från formella sociala arrangemang och saknar möjlighet till kompetensutveckling.

− När de som är inhyrda endast är avsedda för att utföra enkla uppgifter ökar belastningen på den fasta personalen och kan påverka deras hälsa negativt på lång sikt.

Otrygghet för bemanningsanställda

Bemanningsanställda i både Polen och Sverige vittnar om en större osäkerhet kring inkomst, anställning och arbetsuppgifter än övrig personal. Osäkerheten gör det svårare att tacka nej till nya arbetsuppgifter, i rädsla av att uppfattas som ”problematisk”. I de fall då bemanningsanställda tar mer risker påverkar det hela organisationen.

Pille Strauss-Raats uppmanar beslutsfattare och arbetsgivare att begrunda vilka långtgående konsekvenser dessa typer av anställningar får. Inte bara för att det kan skapa osäkerhet bland anställda, utan också för hur användning av flexibla arbetsformer påverkar arbetsmiljön som helhet.

Avhandling:

Temporary safety. Contextual factors behind job quality in using temporary agency work.

Kontakt:

Pille Strauss-Raats, doktorand i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, pille.strauss.raats@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera