Kvinna blir intervjuad av en journalist.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fler kvinnor får komma till tals i svenska nyhetsmedier, visar en rapport.
– Men nyheterna är fortfarande inte jämställda, varken i Sverige eller globalt, säger Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.

Sverige har tagit ett kliv framåt när det gäller jämställdhet i nyhetsinnehållet. Det visar rapporten Räkna med kvinnor 2020. I Sverige är andelen kvinnor som syns och hörs i nyhetsflödet 38 procent, vilket kan jämföras med 25 procent globalt.

I och med det har svenska nyhetsredaktioner brutit ett stillastående läge med omkring 30 procent kvinnor i press, radio och tv och avviker därmed också från det globala nyhetsflödet där situationen är i princip oförändrad – på tio år har andelen kvinnor i nyheterna i världen ökat med  bara 1 procentenhet, till 25 procent år 2020.

Systematiserat jämställdhetsarbetet

En förklaring till det svenska resultatet är att flera redaktioner har systematiserat sitt genus- och jämställdhetsarbete. Många tar numera även hjälp av digitala mätverktyg för att hålla koll på synligheten för kvinnor och män.

– Det är roligt att se att redaktioner skapar rutiner för mer balanserade nyheter, men nyheterna är fortfarande inte jämställda, varken i Sverige eller globalt, säger Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.

Mätningar sedan 1995

Rapporten Räkna med kvinnor 2020 ingår i den globala nyhetsstudien Global Media Monitoring Project (GMMP).

GMMP genomfördes första gången 1995 inför FN:s kvinnokonferens i Peking. Då var 17 procent kvinnor med i det globala nyhetsinnehållet. Studien genomförs vart femte år och granskar hur kvinnor och män skildras i nyhetsflödet under en dag. År 2020 deltog 116 länder. Flera av de nytillkomna länderna är partners till Medieinstitutet Fojo, som alltså genomfört den senaste svenska granskningen tillsammans med JMG.

– Kunskapen om den skeva könsbalansen i nyheterna finns ännu inte i alla länder, men tack vare Fojo:s partners i Kambodja, Myanmar och Ryssland så täcks ytterligare några vita fläckar på kartan i GMMP 2020, säger Agneta Söderberg Jacobson, jämställdhetsrådgivare på Medieinstitutet Fojo.

Få kvinnliga experter kommer till tals

  • Inom press, radio och tv är andelen kvinnor 38 procent. Det är framför allt dagspressen som bidragit till att höja den totala andelen kvinnor.
  • Onlinenyheterna innehåller också en högre andel kvinnor än tidigare, 34 procent.
  • Andelen kvinnliga experter i nyhetsflödet är oförändrat låg, 21 procent.
  • Fler kvinnor än män är nyhetspresentatörer (77 procent) och något fler män än kvinnor än nyhetsreportrar (54 procent).

Räkna med kvinnor 2020 beskriver också redaktionella initiativ för att öka andelen kvinnor i nyheterna samt statistik över könsfördelningen i medieföretagens styrelser och vd-positioner.

Studien omfattade i Sverige elva dagstidningar, sex tv-sändningar, fem radiosändningar och sju nyhetssajter.

Räkna med kvinnor 2020 har tagits fram vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet tillsammans med Medieinstitutet Fojo.

Rapport:

Räkna med kvinnor 2020

Kontakt:

Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation, nationell koordinator för GMMP Sverige samt redaktör för Räkna med kvinnor 2020, maria.edstrom@jmg.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera