En grupp män avbildas som silhuetter mot en mörk himmel.
Artikel från Malmö universitet

Kvinnor lämnar landsbygden och män stannar kvar. Det är en trend som håller i sig och som riskerar att växa. Forskarna ser tre sätt att vända utvecklingen.

Forskarna Peter Gladoic Håkansson och Peter Karpestam från Malmö universitet har i en studie undersökt de bakomliggande orsakerna till varför män stannar på landsbygden medan kvinnor flyttar till städerna. De ser heller inga tecken på att utvecklingen kommer att vända –  tvärtom ser de en hög risk för att gapet blir större.

Utbildade flyttar

– Utbildade personer söker sig till staden, och fler kvinnor än män utbildar sig. Det finns även normer och värderingar bakom att män väljer att stanna kvar på landsbygden. Män tenderar att bo på kvar på landsbygden bara för att de är män. Vi ser inga tecken på att dessa normer är på väg att förändras, säger Peter Gladoic Håkansson.

Under 1900-talet minskade genusgapet mellan landsbygd och stad i Sverige. Anledningen till det var mäns högre dödlighet vilket varit särskilt sant på landsbygden. Men från 1980-talet har skillnaderna i dödlighet mellan könen minskat och överskottet av män på landsbygden är idag i princip lika stort som 1968.

– Utan insatser är överdödlighet hos män det enda vi kan se som skulle kunna ut jämna ut skillnaderna, säger Peter Karpestam.

Tre saker kan påverka

För att vända utvecklingen föreslår forskarna:

    • Skapa möjligheter för välutbildade kvinnor att bo kvar på landsbygden genom förbättrade kommunikationer, infrastruktur och fortsatt möjlighet till distansarbete.
    • Motverka att pojkar fortsatt halkar efter flickorna i skolan samt satsa på fritidsaktiviteter som lockar både pojkar och flickor på alla orter.
    • Arbeta med traditionella genusnormer som påverkar männens beslut att stanna på landsbygden och kvinnornas val att flytta till städerna.

Vetenskaplig artikel:

Rural boys, urban girls? The mystery of the diminishing urban-rural gender gap in Sweden.

Kontakt:

Peter Gladoic Håkansson, docent i ekonomisk historia, Malmö universitet, peter.hakansson@mau.se, Peter Karpestam, universitetslektor och nationalekonom, Malmö universitet, peter.karpestam@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera