Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Marin samodling med musslor kan göra att tång växer bättre och blir mer tålig för klimatförändringar, visar studier från Göteborgs universitet.

Övervägande delen av matproduktionen i världen sker med monokultur, alltså att bara en art odlas, som till exempel vete på land, eller uppfödning av lax i havsvatten. Dessa system är produktiva men kan ha stor påverkan på miljön.

I stället för att bara odla en art är samodling en möjlighet.

– Målet med samodling är att uppnå ett miniekosystem där biprodukter från en art kan användas av en annan. Syftet är att förhindra att värdefulla näringsämnen går till spillo och samtidigt få skörd med flera arter, säger Matthew Hargrave, avhandlingens författare.

Algodling på västkusten. Bild: Wouter Visch, Göteborgs universitet

Tång gynnas av samodling med musslor

I en av studierna samodlades sockertång med musslor i en kommersiell musselodling på Orust.

– I min studie upptäckte jag att sockertången blev större genom samodlingen, men de blev även renare. Ett av de största problemen med odlingar i havet är oönskad påväxt av andra organismer vilket sänker kvaliteten på skörden. Studien visade att musslorna filtrerade bort frisimmande larver av andra organismer som annars skulle ha bosatt sig på sockertången.

Eftersom musslorna dessutom filtrerade bort partiklar från vattnet blev också vattnet klarare, vilket gjorde att sockertången fick mer ljus och kunde växa mer.

Tåligare inför klimatförändringar

En annan studie av avhandlingen författare, Matthew Hargrave, visade att bättre näringsförhållanden gjorde alger mer motståndskraftiga mot klimatförändringar. Minskande salthalt i havet är en av de tre stora effekterna av ett förändrat klimat.

– Låg salthalt kan vara stressande för alger och orsaka försämrad hälsa. Genom att tillhandahålla extra näringsämnen, och efterlikna en samodling av flera arter fick algerna, sockertång, fingertång och havssallat, ytterligare resurser för att försvara sig mot effekterna av stress, säger Matthew Hargrave.

Läs mer: Algodling på västkusten – ett miljövänligt vattenbruk

Kontakt:

Matthew Hargrave har doktorerat vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, matthew.hargrave@gu.se

Avhandling:

New Perspectives in Multi-trophic Aquaculturer.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera