Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Personer med artros löper högre risk att utveckla bland annat depression och hjärt-kärlsjukdom. Orsakerna kan vara flera, till exempel ökat stillasittande, men också möjliga gemensamma sjukdomsmekanismer.

Personer med nydiagnostiserad artros hade något högre risk att på sikt utveckla följdsjukdomar som depression, hjärt-och kärlsjukdomar, ryggsmärta och benskörhet än personer utan artros. I studien från Lunds universitet behandlades data från Skånes befolkning mellan åren 1998 och 2017.

Fysisk inaktivitet en förklaring

Att artros kan ge högre risk för vissa följdsjukdomar kan ha flera orsaker. Det är känt att ledsmärta, som ofta leder till fysisk inaktivitet och viktuppgång, ökar risken för både psykisk och fysisk ohälsa. Det kan också finnas gemensamma orsaksfaktorer, eller gemensamma sjukdomsmekanismer, för både artros och andra vanliga sjukdomar. Ett exempel är låggradig inflammation i kroppen vilket kan öka risken för ett flertal olika sjukdomar.

Risk för diabetes vid knäartros

Det fanns också en ökad risk för diabetes hos personer med knäartros. Det kan förklaras av att artros i knäleden har ett starkare samband med övervikt och fetma än vad höftartros har. Övervikt och fetma är stora riskfaktorer för typ 2-diabetes (åldersdiabetes).

Resultaten i studien talar för att det är viktigt att som artrospatient optimera sin artrosbehandling med förhoppningen att minska risken för följdsjukdomar.

Vetenskaplig artikel:

Risk of comorbidities following physician-diagnosed knee or hip osteoarthritis: a register-based cohort study.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera