Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Trots att det är vanligt med hemorrojder finns det relativt lite kunskap om varför bara vissa drabbas. Ny forskning har kartlagt hittills okända orsaker bakom besvären.

I slutet av mag- tarmkanalen där avföringen kontrolleras, bildas ibland blodfyllda kuddar, så kallade hemorrojder. Om trycket på kuddarna ökar kan de svälla och orsakar klåda, smärta, blödningar och andra besvär som på olika sätt begränsar den som drabbas. Övervikt, stillasittande livsstil, lågt intag av kostfiber, förstoppning och mycket tid på toaletten verkar vara några riskfaktorer för att drabbas.

Ofta kan problemen lindras med receptfria preparat. I allvarligare fall av hemorrojder behövs kirurgiska ingrepp. Hemorrojder är ett mycket vanligt problem med både sociala och ekonomiska följdverkningar. I USA uppskattas den årliga kostnaden för kirurgiska ingrepp mot svåra hemorrojder till 800 miljoner dollar (cirka 6,7 miljarder kronor).

Lite forskning

Trots att besvärande hemorrojder är ett så vanligt livsstilsproblem, finns relativt lite forskning inom området. Vetenskapen har hittills inte förklarat varför bara vissa människor utvecklar dem, eller kartlagt sjukdomens orsaker på molekylnivå.

Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet genomfört den hittills största registerstudien om de genetiska orsakerna till hemorrojder.

Underlaget omfattar 218 929 patienter med svåra hemorrojdbesvär, och 725 213 friska kontrollpersoner, sammantaget arvsmassan från närmare en miljon människor.

Analyserna identifierade gener i 102 regioner i den mänskliga arvsmassan, genomet, som ökar risken för svåra hemorrojdbesvär. Analyserna av enstaka celler från hemorrojder visar att generna främst kommer till uttryck i blodkärl och vävnad i mag-tarmkanalens glatta muskulatur. Den glatta muskelvävnaden är en del av det icke viljestyrda, autonoma, nervsystemet och finns bland annat i ändtarmens ringmuskel.

Dysfunktion i tarmens slemhinnor

Studiens resultat verkar tyda på att svåra hemorrojder åtminstone delvis kan bero på en genetiskt orsakad dysfunktion i tarmens muskulatur och slemhinnor.

– Resultaten identifierar tidigare okända orsaker till ett vanligt hälsoproblem. Förhoppningsvis kan den nya kunskapen över tid resultera i effektiv behandling utan behov av kirurgi, säger Tenghao Zheng, forskare vid Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.

När den genetiska informationen sammanfattades i PRS, polygena riskpoäng, fann forskarna ett samband mellan hög PRS och ökad risk för svåra hemorrojder hos ytterligare 180 435 individer från biobanker i Norge, Danmark och Tyskland.

Forskarna rapporterar också genetiska likheter mellan svåra hemorrojder och flera andra mag-tarmsjukdomar, men också vissa kardiovaskulära och psykiatriska besvär.

– Våra PRS-resultat kräver mer studier i ytterligare urval och olika etniska grupper, men de kan bidra till att identifiera riskindivider som bör övervakas och som skulle kunna ha hjälp av förebyggande livsstilsförändringar. Det är insatser som kan göras med hänsyn till andra diagnoser och genetiska riskfaktorer, säger Mauro D’Amato, gästprofessor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och professor vid CIC bioGUNE i Spanien, och delad sisteförfattare.

Vetenskaplig artikel:

Genome-wide analysis of 944,133 individuals provides insights into the etiology of hemorrhoidal disease.

Kontakt:

Tenghao Zheng, forskare vid Karolinska Institutet, tenghao.zheng@ki.se, Mauro D’Amato, gästprofessor vid Karolinska Institutet, mauro.damato@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera