Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För den som vill göra karriär inom teknikbranschen spelar ålder en avgörande roll. Äldre medarbetare antas nämligen vara mindre uppdaterade om den senaste tekniken och ha svårare för att bearbeta information och lära sig nya saker. 

Teknikbranschen har gjort sig känd för sin framåtanda och stora tilltro till vad tekniken kan uppnå – värden som ofta förknippas med ungdomlighet. Nu har forskare undersökt hur de som arbetar inom teknikindustrin själva uppfattar ålder, och funnit att branschen präglas av fördomar.

− Enligt våra intervjupersoner uppfattas den som är över 35 år som gammal inom teknikbranschen, ung anses man vara fram till ungefär 30 år. Etiketten äldre förskjuts alltså tillbaka med ungefär 20 år jämfört med andra branscher och yrken, säger Andrea Rosales, postdoktor i vetenskapsteknik vid Open University of Catalunya och en av författarna bakom studien.

Studien bygger på 18 djupintervjuer med personer i olika åldrar som arbetar inom teknikbranschen i Bangalore, Barcelona, Berlin, Houston, Silicon Valley och Tel Aviv.

Låga förväntningar på äldres kapacitet

I studien framkommer att äldre, i studien de över 35 år, förväntas vara mindre intresserade av teknik och mer intresserade av ledarskap. De väntas också ha svårare för att bearbeta information och lära sig nya saker. Det fanns också en idé om att äldre inte var lika uppdaterade kring den senaste tekniken och dess potential.

− Åldersstereotyper fungerar ofta omedvetet. De yngre intervjupersonerna som vi pratade med stängde inte medvetet ut sina äldre kollegor, ändå kommer de åldersstereotyper som framkom i våra intervjuer sannolikt att påverka såväl företagskulturen som vilka förväntningar som finns på individen, säger Jakob Svensson, studiens andra författare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet.

Inte lika hängivna arbetsplatsen

Studien visar också att det finns en uppfattning om att äldre personer inte är lika hängivna sina arbetsplatser, utan istället väljer att lägga större fokus på till exempel familjelivet, vilket gör dem mindre attraktiva som medarbetare.

− Inom teknikbranschen finns en idé om att arbetsplatsen ska fungera lite som en fritidsgård, där medarbetarna förväntas spendera även sin lediga tid. Äldre medarbetare som i högre utsträckning vill fokusera på familjelivet stängs därför lätt ut från företagsfamiljen, säger Jakob Svensson.

Konsekvenser för samhället i stort

Åldersdiskriminering får inte bara konsekvenser för företagskulturen eller enskilda medarbetare, utan påverkar också samhället i stort.

− Vi ser att när tekniska produkter och tjänster utvecklas i en miljö som saknar representation riskerar äldre människors intressen att helt förbises, något som ytterligare bidrar till åldersdiskrimineringen i hela samhället, säger Andrea Rosales.

I takt med att tekniska produkter och tjänster blir allt mer vanligt förekommande och äldre användare blir allt mer digitala, kommer åldersdiskrimineringen inom teknikbranschen bli allt mer problematisk.

− Om målet är att erbjuda tjänster till så många av medborgarna som möjligt, bör människor i alla åldrar inkluderas i design och konstruktion av tekniska produkter, säger Jakob Svensson.

Vetenskaplig artikel:

Perceptions of age in contemporary tech, (Andrea Rosales, Jakob Svensson), Nordicom Review.

Kontakt:

Jakob Svensson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet, jakob.svensson@mau.se

Andrea Rosales, forskare vid Open University of Catalunya, arosalescl@uoc.ed

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera