Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare vid Uppsala universitet har tagit fram ett digitalt självtest som tränar människor i att granska nyheter, bilder och filmer som presenteras i sociala medier. Självtestet har också utvärderats i en vetenskaplig studie där forskarna fick ett kvitto på att verktyget verkligen förbättrade elevernas digitala källkritiska förmåga.

– Målet är att eleverna ska bli bättre på att avslöja det som är osant men också bättre på att förstå vad som kan vara sant fast det först verkar osannolikt, säger Thomas Nygren.

Verktyget är uppbyggt på ett sätt som låter eleven arbeta på egen hand online. De får möta nyhetsartiklar i ett sociala medier-format, med bilder eller filmer till, som hen ska avgöra hur trovärdiga de är. Är det till exempel trämassa i parmesanost?

Som stöd innehåller verktyget handledning där eleven får följa hur ett proffs hade gått till väga för att undersöka påståendenas eller bildernas äkthet. Till exempel genom att öppna ett nytt fönster och göra en separat sökning vid sidan av testet eller göra en omvänd bildsökning. Eleverna uppmanas att lära sig läsa ”i sidled”. När uppgifterna är lösta ges feedback på prestationen.

Ökade källkritiken

När verktyget testades med hjälp av strax över 200 elever visade det sig ha haft god effekt på deras källkritiska förmåga. De elever som fått del av verktygets handledning och feedback visade klart bättre resultat än de elever som inte fått del av detta stöd. Verktyget visade sig också ge bättre resultat för elevernas förmåga än andra jämförbara initiativ som krävt lärarmedverkan och mer tid.

Förutom praktiska knep som att öppna en ny sökflik, göra omvända bildsökningar och inte alltid välja den sökträff som ligger högst upp på träffsidan (utan den som kommer från en källa man känner igen) har Thomas Nygren ett generellt tips som kan hjälpa alla att förbättra sin digitala källkritiska förmåga:

– Se till att hålla dig uppdaterad med information och nyheter från trovärdiga källor. Till exempel nyheterna i SVT eller en etablerad dagstidning. Det är svårt och jobbigt att vara källkritisk hela tiden.

Komplicerat arbete

– Som forskningsledare i projektet är jag överraskad över hur komplicerat det är att ta fram den här typen av verktyg emot vilseledande information som går att använda i stor skala. Det är uppenbarligen komplicerat med digital källkritik. Vi har jobbat i flera år med olika design och tester med stora experiment i skolmiljöer, och nu har vi äntligen ett hjälpmedel som bevisligen fungerar. Effekten är tydligt positiv och senare i vår kommer vi att lansera självtestet på vår hemsida nyhetsvarderaren.se så att alla intresserade kan testa gratis, säger Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet.

Det nya verktyget och den vetenskapliga utvärderingen av det ingår i forskningsprojektet Nyhetsvärderaren där nya metoder för att öka den digitala källkritiska förmågan hos ungdomar undersöks. På engelska används ofta begreppet ”digital literacy”.

Projektet Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden. Projektet finansieras av Vinnova och Uppsala universitet.

Testa det nya verktyget online.

Kontakt:

Thomas Nygren, lektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, thomas.nygren@edu.uu.se

Studien:

How to Separate Fake From Real News: Scalable Digital Tutorials Promoting Students’ Civic Online Reasoning(Axelsson C-AW, Guath M, Nygren T. Learning)Future Internet. 20.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera